Fejsbuk greškom odblokirao 800.000 korisnika

       

Fejsbuk je danas objavio da je oko 800.000 korisnika bilo pod uticajem greške u kodu, što je dovelo do neprimetne deblokade “nekih” blokiranih osoba.

Iako je informacija o grešci tek sada izašla u javnost, bag je bio aktivan od 29. maja do 5. juna, navode iz Facebooka.

Brane se činjenicom da je bag na 80 odsto naloga odblokirao samo jednog korisnika, ali nije navedeno koliki je ukupan broj privremeno odblokiranih.

Treba napomenuti da bag nije ponovno “sprijateljio” korisnike i blokirane osobe, čak iako su bili prijatelji pre blokiranja. To znači da ništa od onoga što korisnici nisu objavili javno nije bilo vidljivo kontaktima koji su tih dana bili odblokirani.

Odblokirani su, međutim, u tom periodu mogli da dodaju korisnika koji ih je prethodno blokirao za prijatelja ili kontakt na Mesindžeru.

Iako je Fejsbuk o ovom slučaju dao samo šture informacije, bez navoda o tome šta je poruzrokovalo grešku, svi korisnici za koje se pretpostavi da su pogođeni bagom dobiće obaveštenje o tome.

Izvor: Informer

Komentari: