Hrvatska vlada je usvojila Strategiju za uvođenje evra kao zvanične valute zemlje. Procenjuje se da bi taj plan mogao da se realizuje u periodu od pet do sedam godina i da bi to moglo da utiče na jednokratno povećanje cena između 0,2 i 0,4 odsto.

“Članstvo u evrozoni je jedna od obaveza koje smo preuzeli Ugovorom o pristupanju EU, no tim ugovorm nije utvrđen specifičan datum kada Hrvatska treba da preuzme evro kao valutu, to je ostavljeno volji države članice”, rekla je potpredsednica vlade i ministarka privrede, preduzetništva i trgovine Martina Dalić.

Postoje dve vrste kriterijuma za uvođenje evra: prvi je kriterijum nominalne konvergencije, a drugi realne konvergencije. Prvi uključuje visinu fiskalnog deficita, kretanje i visinu javnoga duga, kao i kretanje cena i kamatnih stopa.

Kriterijum realne konvergencije odnosi se na dinamiku i brzinu približavanja nivoa dohotka u Hrvatskoj prosečnom nivou dohotka u EU, a Hrvatska je u tom pogledu, kako je rekla, otprilike na nivou na kom su se nalazile i druge države članice kada su pokretale ovaj proces.

Sastavni deo procesa je i pristupanje evropskom kursnom mehanizmu, u kojem država kandidat za ulazak u evrozonu mora da funkcioniše najmanje dve godine. To znači da će se utvrditi središnji paritet za koji će se vezati kurs kune, i tokom trajanja kursnog mehanizma kuna će u odnosu na evro moći da fluktuira unutar određenog intervala.

Izvor: Blic/Tanjug

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments