Zabranjen uvoz 400 mikser mutilica iz Kine

       

Republička zdravstvena inspekcija je prilikom redovne kontrole predmeta opšte upotrebe pri uvozu, zabranila uvoz 400 dodataka za mikser mutilica, poreklom iz Kine, jer je utvrđeno da zbog sadržaja štetnih materija pošiljka ne odgovara propisanim uslovima za predmete opšte upotrebe.

Nadležni inspektor je u okviru pregleda pošljke miksera, za potrebe laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti uzeo uzorke mutilica miksera, jer je reč o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom, te postoji rizik od migracija teških metala.

Na osnovu izveštaja o uzorku izdatog od strane Instituta za javno zdravstvo RS, u analiziranom uzorku utvrđena je migracija nikla iznad dopuštene vrednosti, te je zabranjen uvoz pošiljke, saopštili su iz Inspektorata RS.

Kontrola materijala i predmeti koji dolaze u neposredni dodir sa hranom, kao što su posuđe, pribor, oprema, uređaji i ambalaža koja se koristi u poslovanju sa hranom, podrazumeva laboratorijsko ispitivanje onih parametara koji predstavljaju najveći rizik, a kod ovih proizvoda to je migracija teških metala, moguća oštećenja, korozivne promene i slično.

 

Izvor: Blic/republika.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments