foto: Aleksandar Milutinović

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini, a u cilju poboljšanja finansijskog položaja porodica sa troje i više dece, navedene porodicei u 2018. godini imaju pravo na umanjenje cena komunalnih usluga u Novom Sadu.

Ovom odlukom je predviđeno da umanjenje mogu da ostvare porodice sa troje i više decedo završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26 godina života, čiji članovi imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje, i ukoliko redovno izmirujujedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime.

U skladu sa Odlukom, umanjenje može da se ostvari za komunalne usluge koje pružajuJKP „Novosadska toplana“,„Vodovod i kanalizacija“ i„Čistoća“, a naplaćuje ih JKP „Informatika“, putem jedinstvenog mesečnog računa.Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđeno je u visini do 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece.

Zahtev za umanjenje plaćanja komunalnih usluga za 2018. godinu podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove,Novi Sad, Trg slobode br. 1.

Uz zahtev je potrebno priložiti i fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacijepodnosioca zahteva, potvrdu o redovnom školovanju za decui jedinstveni mesečni račun za prethodni mesec. Gradska uprava službenim putem pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, potvrdu o prijavi prebivališta, odnosno boravišta za roditelje i punoletnu decu i dokaz o redovnom izmirivanju obavez u prethodnom periodu. Na osnovu podnetih zahteva Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu će sačinitispisak porodica kojeostvaruju pravo na umanjenjeobaveza i to najkasnije do kraja januara 2018. godine.

Porodice koje podnesu zahtev do 25. u mesecu za tekući mesec, u 2018. godini ostvarivaće umanjenje počev od tog meseca.

Autor: nsuzivo.rs

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Milan
23/01/2018 18:00

Jako lepa akcija, samo veliki problem predstavlja obaveza da predhodni racuni budu izmireni. Veliki broj porodica sa troje dece kojima treba pomoc ne mogu da izmire redovno obaveze. Nadam se da ce ovaj komentar doći do Gradonacelnika.