Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim. Tim povodom je Crveni krst Srbije objavio da se nasilje nad starijima nedovoljno prijavljuje, a da registrovani slučajevi predstavljaju samo vrh ledenog brega, pa se o rasprostranjenosti govori u obliku procena jer žrtve često pate u tišini, uz narušeno zdravlje i dostojanstvo.

Navodi se da je u Srbiji sprovedeno nekoliko istraživanja o ovoj temi i da poslednje istraživanje, koje je 2018. godine uradio OEBS, pokazuje da je 16,7 odsto žena starijih od 65 godina doživelo nasilje u poslednjih 12 meseci, a da je za mnoge od njih to nastavak nasilja koje su trpele ranije.
Utvrđeno je da su faktori rizika za pojavu nasilja nad ženama rana i prisilna udaja, ekonomska zavisnost, ali i invaliditet.
Glavni razlozi za neprijavljivanje nasilja su uverenje da nasilje treba da ostane u porodici i da žene treba da ga rešavaju same.
Kada je reč o preporukama za smanjenje nasilja, navodi se da strategije prevazilaženja za sada ne pokazuju nikakvu sistematsku akciju usmerenu na rešavanje ili napuštanje situacije nasilja, a da to žene koje su izložene nasilju ostavlja bez rešenja za izlaz i prisiljava ih da se prilagode situaciji nasilja.
Crveni krst Srbije će povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad starijima ove godine u šest svojih organizacija, u Boljevcu, Kragujevcu, Somboru, Subotici, Užicu i Zaječaru organizovati fokus grupe sa osobama iz tri generacije, mladima, sredovečnima i starijima, na temu “Zdravo starenje i međugeneracijska solidarnost u borbi protiv nasilja nad starijima”.
Svetski dan borbe protiv nasilja nad starijima obeležava se od 2006. godine na inicijativu Međunarodne mreže za sprečavanje nasilja nad starijima, a u Srbiji se na inicijativu Crvenog krsta Srbije obeležava od 2007. godine.
telegraf.rs
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments