Čista životna sredina presudan faktor za zdravlje ljudi

       

Svake godine u našoj zemlji umre približno 6.000 ljudi usled komplikacija koje su izazvane respiratornim bolestima, koje imaju veze sa kvalitetom vazduha, upozorio je ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan

Trivan je na konferenciji “Sprovođenje evropskog procesa životne sredine i zdravlja u Republici Srbiji” poručio da je životna sredina presudan faktor za zdravlje ljudi, te da, vodeći računa o životnoj sredini, vodimo računa o zdravlju stanovništva.

“Životna sredina i zdravlje građana Srbije nemaju alternativu. Sve ono što Ministarstvo zaštite životne sredine čini u poslednjih godinu dana ima za cilj da se našim građanima poboljša kvalitet života”, objasnio je on.

Prioriteti Ministarstva su, kako je naveo, kvalitet vazduha, ali i pronalaženje opasnog otpada po Srbiji.

Prema njegovim rečima, prve prvostepene presude koje su donešene govore u prilog tome da se sada u našoj zemlji za zločine prema životnoj sredini, što je ujedno i zločin prema zdravlju, odgovara i ide u zatvor.

Ministar je ukazao na to da će izmene Zakona o zaštiti životne sredine dovesti do značajnih promena u pojedinim sektorima upravljanja životnom sredinom, uz napomenu da je završena javna rasprava o zakonu o klimatskim promenama, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vladimir Đukić naglasio je da je javno zdravlje uvek bilo u centru interesovanja tog ministarstva, i dodao da je Srbija od 188 zemalja na svetu na 80 mestu po tome koliko sredina utiče na zdravlje ljudi.

Država, kako je podvukao, ima obavezu da zdravlje ljudi bude na višem nivou, a da životna sredina bude u fokusu interesovanja, ne samo Ministarstva zdravlja, već i svih drugih ministarstava.

Ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad naveo je da su životna sredina i zdravlje višesektorska pitanja, upozorivši na to da je zagađenje životne sredine najveća pretnja za čovečanstvo.

On je rekao da Norveška neguje kulturu čiste vode, te da industrijski otpad ne shvata kao rizik, već kao nešto što se može koristiti kao izvor energije.

Na sastanku, koji je okupio predstavnike svih relevantnih sektora i zainteresovanih strana u ovoj oblasti, bilo je reči o tome kako da se podstakne međusektorski pristup u rešavanju prioritetnih pitanja.

Učešće međunarodnih partnera na ovom skupu stvorilo je priliku za razmenu informacija o nacionalnim prioritetima i trenutnim potrebama, kao i za istraživanja mogućnosti prikupljanja sredstava.

Tim povodom je predstavljena i studija slučaja o proceni uticaja zagađenja vazduha na zdravlje u Srbiji, koju su sproveli nacionalni stručnjaci u saradnji sa Evropskim centrom za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije.

Izvor: Vlada Srbije

Komentari: