Foto: Healthline

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se danas, a procenjuje se da u Srbiji taj zdravstveni problem ima oko 710.000 odraslih stanovnika.

U našoj zemlji šećerna bolest je peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Približno polovina obolelih čini radno sposobno stanovništvo, ali se tip dva dijabetesa sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata, kao posledica rastuće epidemije gojaznosti.

U domove zdravlja u Srbiji ponovo su vraćena savetovališta za dijabetes, a posebna pažnja usmerena je na Registar za dijabetes.

Samo dve od sedam zemalja centralne Evrope uvele su obavezan Registar za dijabetes, jedna od te dve zemlje je Srbija.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da približno polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo, ali da se tip dva dijabetes sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata , kao posledica rastuće epidemije gojaznosti.

“Zbog velike učestalosti i brojnih komplikacija koje ga prate, dijabetes nameće veliki ekonomski teret svim nacionalnim zdravstvenim sistemima i čitavom društvu. Troškovi zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa su dva do tri puta veći u odnosu na osobe koje nemaju dijabetes i iznose 12 odsto svih troškova u zdravstvu”, rekao je Lončar.

On je naveo da je pokrenuto obnavljanje savetovalište za dijabetes u domovima zdravlja, a da je posebna pažnja usmerena na unapređenje elektronskog sistema evidencije dijabetesa, odnosno Registra za dijabetes.

“Registar je značajna karika u sistemu integrisane zdravstvene zaštite jer omogućava brz pristup i razmenu informacija i bolju koordinaciju svih pružaoca zdravstvenih usluga”, naveo je ministar.

Predsednik Republičke stručne komisije za šećernu bolest prof. Nebojša Lalić istakao je da se u našoj zemlji, kao i u Evropi broj obolelih od dijabetesa stalno povećava.

On je naveo da je važna intenzivna edukacija lekara i medicinskih sestara, da su dijabetološki timovi iz 150 domova zdravlja prošli edukaciju gde su imali predavanja sa najnovijim saznanjima koja se mogu primeniti u praksi.

Govoreći o registrima za šećernu bolest, on je naveo da je Internacionalna federacija za dijabetes analizirala stanje u Evropi i da je utvrđeno da 30 zemalja pominje da ima neki registar, da 13 zemalja pominje da ima nacionalni registar, ali da oni smatraju kompletnim samo dva u Švedskoj i u Izraelu.

“Interesantan je pogled na sedam zemalja centralne Evrope – Mađarska, Hrvatska, Češka, Bugarska, Poljska, Rumunija i Srbija. Četiri od tih sedam zemalja ima razvoje registre a samo dve, među kojima je i Srbija, registri su obavezni”, naveo je on.

Član Republičke stručne komisije za dijabetes dr Ivana Rakočević navela je da za dijabetološku zdravstvenu zaštitu nije odgovoran samo zdravstveni sistem, već je potreban multidisciplinarni pristup.

“Urađen je veliki posao što se tiče Registra za dijabetes. On ima značajnu ulogu i kroz monitoring indikatora kvaliteta omogućava efikasnije unapređenje dijabetološke zdravstvene zaštite, koji ima za cilj smanjenje učestalosti komplikacija ove bolesti i smrtnosti obolelih od dijabetesa. Krajnji cilj je smanjenje troškova dijabetološke zdravstvene zaštite koji u velikoj meri opterećuju zdravstveni budžet”, navela je ona.

Predsednik Dijabetološkog saveza Srbije Aleksandar Opačić istakao je sve više dece sa dijabetesom i da je njima potrebno obezbediti senzore za kontinuirano merenje glikemije u krvi.

“Znate koliko je teško kada treba više puta dnevno da ubodete dete koje ima dve, tri godine. To je teško i za dete i za roditelje”, rekao je Opačić.

Ministar zdravlja istakao je da je već doneta odluka da se od 1. januara naredne godine deca koja primaju insulinsku terapiju dobiju senzore za merenje šećera u krvi o trošku RFZO.

Deci senzori za merenje šećera u krvi o trošku RFZO

Od 1. januara naredne godine deca koja imaju dijabetes i koja su na insulinskoj terapiji, o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dobiće senzore za merenje šećera u krvi, najavio je danas ministar Lončar.

To znači da mališani više neće morati da se bockaju više pita dnevno kako bi izmerili nivo šećera u krvi.

“Znate koliko je teško kada treba više puta dnevno da ubodete dete koje ima dve, tri godine. To je teško i za dete i za roditelje”, rekao je predsednik Dijabetološkog saveza Srbije Aleksandar Opačić na konferenciji za novinare posvećenoj Svetskom danu borbe protiv dijabetesa.

Ministar zdravlja istakao je da je već doneta odluka da se od 1. januara naredne godine deca koja primaju insulinsku terapiju dobiju senzore za merenje šećera u krvi o trošku RFZO.

Aparat koji bez bockanja meri šećer u krvi zapravo ima dva dela – senzor koji se postavlja na nadlakticu ruke i čitač koji se prislanja na senzor i tako se čitaju podaci sa njega.

Procenjuje se da u Srbiji dijabetes ima oko 710.000 odraslog stanovništva. Bolest se sve češće javlja kod dece i adolescenata zbog epidemije gojaznosti.

Izvor: Tanjug/RTV

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments