Doktori od sada smeju da prime nenovčane poklone do 462 evra

       

Zdravstveni radnici u Srbiji od nedavno smeju da prime nenovčani poklon čija pojedinačna vrednost ne prelazi 5 odsto prosečne plate 2.726 dinara, odnosno 23 evra, a ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu od 54.521 dinara ili 462 evra.

To znači da se više neće tretirati kao korupcija (krivična dela primanje i davanje mita) ako pacijenti lekare nagrade poklonima u pomenutim vrednostima, ali nikako u novcu.

Ovaj izuzetak od pravila da lekari ne smeju ni da traže niti da prime novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice, predviđen je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je skupština usvojila 3. aprila.

Pravilo je da zdravstveni radnik i saradnik kao i članovi njihovih užih porodica, “ne smeju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem dužnosti i obavljanjem zdravstvene delatnosti”.

Izvor: Tanjug

Komentari: