Brucoši koji u julu nisu uspeli da se upišu na neki od fakulteta imaju mogućnost da to učine u drugom upisnom roku, koji počinje krajem avgusta i početkom septembra prijemom dokumenata, a zatim slede prijemni ispiti.

Budući studenti mogu da se upišu 2. i 3. septembra, a prijemni ispiti su zakazani za 4. i 5. septembar.

U prvom krugu fakultete Beogradskog univerziteta upisala su 15.042 studenta, a najveće interesovanje mladi su pokazali za medicinu, arhitekturu, elektrotehniku, FON, ali su popunjeni i Saobraćajni, Fakultet bezbednosti, Političke nauke, Veterina, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Biološki fakultet.

Gde ima najviše slobodnih mesta

Prema podacima sa sajta Univerziteta, najviše mesta ima na Poljoprivrednom fakultetu i Rudarsko-geološkom u Beogradu, kao i na Tehničkom u Boru.

Univerzitet u Novom Sadu u septembru upisuje još 2.452 studenta, od kojih 828 na budžetu i 1.624 samofinansirajuća. Završetak drugog upisnog roka je planiran do 25. septembra, a prijemni su zakazani za 3. i 4. septembar.

– Za osnovne strukovne studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu ima devet mesta na budžetu, a za samofinasirajuće 63, dok je na Medicinskom ostalo 20, PMF 18 i Fakultet sporta i fizičke aktivnosti prima još 24 samofinansirajuća studenta. Za osnovne i integrisane studije najviše mesta na budžetu ima na Prirodno-matematičko fakultetu – 300, dok je na Pravnom ostalo sedam. Budžetskih mesta ima još i na Poljoprivrednom fakultetu koji je u prvom krugu upisao 421 student, najviše mesta ostalo je na smerovima za ratarstvo i povrtarstvo, organsku poljoprivredu, voćarstvo i vinogradarstvo.

U Kragujevcu Univerzitet prima još 1.253 studenta, od kojih 393 na budžet i 860 o svom trošku. Takođe, kao i na drugim univerzitetima, i na ovom je odobren broj mesta za upis studenata s invaliditetom, pripadnike romske nacionalnosti i državljana Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu. Ukupan broj je 49.

Ekonomski fakultet u Kragujevcu u konkursu za drugi upisni rok prve godine osnovnih akademskih studija objavio je nepopunjena mesta među kojima je na smeru za Ekonomiju i poslovno upravljanje ostalo 225 samofinasirajućih mesta, za Poslovnu informatiku osam na budžetu i 39 samofinansirajućih. Prijavljivanje kandidata na ovom fakultetu počinje 26. avgusta, prijemni ispit je 4. septembra.

Niški univerzitet na budžetu ima 620 mesta i 1.193 samofinansirajuća, ukupno 1.879. Najveće interesovanje je bilo na Filozofskom fakultetu, Fakultetu umetnosti i Medicinskom fakultetu. Drugi upisni rok će početi prijavama 2, 3. i 4. septembra, a prijemni se polažu 8, 9. i 10. Upis će biti završen 16. septembra. Posle prvog kruga upisa najviše mesta ostalo je na Pedagoškom fakultetu u Vranju, 60 na budžetu i oko 170 mesta za samofinasiranje. Državni univerzitet u Novom Pazaru za septembar ima 215 slobodnih mesta na budžetu i 146 koji će sami finansirati studije.

Potrebna dokumenta za prijavu

Dokumenta koja su bila potrebna za upis u prvi krug neophodna su i za drugi. Prvo spremite svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom maturskom ispitu, kao i popunjen obrazac prijave na konkurs za koju treba izdvojiti 100 dinara. Najskuplja stavka među ovim papirima je dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, koji u zavisnosti od fakulteta iznosi od 4.000 do 9.000 dinara.

Obimnija dokumentacija se traži za upis na prvu godinu osnovnih studija – original izvod iz matične knjige rođenih, zatim nov indeks, dva popunjena obrasca ŠV-20. Takođe, moraju da se pripreme i dve fotografije 3,5 x 4,5 cm, koje koštaju oko 450 dinara.

Studenti koji nisu rođeni u Srbiji ili Republici Srpskoj moraju da dostave uverenje o državljanstvu.

Pojedina dokumenta neophodno je overiti i kod notara, i to je besplatno. Uglavnom se odnosi na svedočanstva za upis na fakultet, ali samo u slučaju da je u pitanju prvi upis.

Za prijavu na prijemni:

 • popunjen obrazac prijave na konkurs
 • svedočanstva svih razreda srednje škole
 • diploma o položenom maturskom (završnom) ispitu
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog
 • lična karta ili pasoš

Za upis na prvu godinu:

 • originali svedočanstava svih razreda srednje škole
 • original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu
 • original izvod iz matične knjige rođenih
 • studentski indeks
 • dva popunjena obrasca ŠV-20
 • dve fotografije
 • dokaz o uplati prve rate školarine

Kalendar

Prijava za drugi upisni rok planirana je 2. i 3. septembra, a polaganje prijemnog 4. i 5. septembra. Rezultati moraju biti objavljeni najkasnije 6. septembra, a upis kandidata mora biti završen 15. septembra.

Izvor: Blic

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments