U uzorku od 101 srednje škole širom Srbije odvija se prvo pilotiranje državne mature. Učenici polažu opšti deo mature, što podrazumeva ispit iz srpskog, matematike i predmeta sa Liste opšteobrazovnih predmeta.

Prema planu resornog ministarstva državna matura trebalo bi da zameni prijemne ispite na fakultetima od 2022. godine, ali i da poboljša kvalitet obrazovnog sistema.

Postojeća matura na kraju srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji nije standardizovana, polaže se na nivou škola i postoje velike razlike u sadržaju ispita, kao i u kriterijumima ocenjivanja.

Kako bi se uspostavili jednaki kriterijumi za proveru znanja i povećale šanse za upis na fakultete, za dve godine će biti uveden jedinstveni ispit – državna matura, objašnjava vođa tima Projekta državna matura Gregor Moharčič.

„Svi učenici imaju iste zadatke pod jednakim uslovima, gradivo koje se ispituje je ono koje su učili tokom srednjeg obrazovanja, a matura se polaže istog dana u isto vreme“, kaže Moharčić i dodaje da testove pregledaju spoljni ocenjivači, te da je ravnopravnost i jednakost kroz te provere veoma je bitna.

On ističe da će učenicima sa položenom državnom maturom biti omogućeno da se prijave na više fakulteta po kriterijumima koje odrede te visoke ustanove.

Na pitanje da li fakulteti mogu da traže dodatnu proveru znanja, Moharčič objašnjava da Projekat državne mature predviđa da fakulteti prihvate državnu maturu kao uslov za upis na fakultet umesto prijemnih ispita.

„Svaki fakultet bi trebalo da se izjasni na vreme koji će predmeti na maturi, da li obavezni ili izborni, biti kvalifikacija za upis na određeni fakultet“, kaže Gregor Moharčič i dodaje da pojedini fakulteti zbog svojih specifičnosti mogu da traže proveru znanja, kao što su fakulteti za sport ili umetnički.

Iako je do primene novog završnog ispita u svim srednjim školama ostalo dve godine, fakulteti u našoj zemlji se još nisu izjasnili po pitanju državne mature, tvrdi predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Radivoje Stojković.

„Smatramo da Nacionalni prosvetni savet ali i đaci, roditelji, uža stručna javnost, kao i najšira javnost moraju da znaju šta će biti ako fakulteti ne prihvate državnu maturu umesto prijemnih ispita, šta će onda biti sa đacima i ko će biti odgovoran“, ističe Stojković.

Kako tvrde iz Projekta državne mature sprovođenje tog zahtevnog ispita neodložan je zadatak koji se našao pred obrazovnim sistemom Srbije, s obzirom da će za dve godine učenici koji su upisali srednju školu školske 2018/2019. godine polagati državnu maturu.

Za realizaciju Projekta državne mature Evropska unija je donirala 3 miliona 700 hiljada evra.

Izvor: RTV

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Nina
31/10/2020 14:35

Trebaju da nam omoguće da upišemo ono što volimo a ne zaradi jednog pitanja da ne možemo upisati fakultet koji bi želeli.. Da olakšaju bodovanje, da bi mi mogli upisati ono što volimo. Ne mora da znači ako nam ne ide istorija i još neki predmeti, da zbog njih nemamo bodove i da ne upišemo željeni fakultet! Ta prijemni da se olakša ili da se ukine, jer tek na fakultetu mi se opredelimo za ono što stvarno želimo!

Last edited 1 godina ranije by Nina