Srbija je u Izveštaju Evropske komisije za 2017. godinu dobila pozitivne ocene za napredak u Poglavlju 14, koje se tiče transportne politike, kao i u Poglavlju 21, koje se odnosi na transevropske mreže.
U saopštenju se navodi da se u pomenutom dokumentu posebno ističu sprovođenje reforme puteva i železnica, završetak radova na deonicama Koridora 10, kao i visok stepen usaglašenosti domaće regulative sa propisima EU.

Srbija je dobro pripremljena za otvaranje Poglavlja 14, pri čemu je ostvarem dobar napredak u ispunjavanju preporuka u vezi sa reformom puteva i železnica, dok vodni i vazdušni saobraćaj funkcionišu u skladu sa evropskim propisima, ocenjuje se u Izveštaju.

U drumskom transportu napredak je postignut usvajanjem regulative u oblasti opasnog tereta, transportnih licenci, dok je regulativa u vezi sa prevozom robe i putnika usklađena sa evropskom.

U oblasti železnice, uz pozitivnu ocenu reformi, ističe se da je potrebno nastaviti s otvaranjem tržišta za privatne operatere i osigurati održivost reformisanih železničkih kompanija.

Evropska komisija je ocenila da je Srbija umereno pripremljena za otvaranje Poglavlja 21, da igra aktivnu ulogu u promovisanju agende povezivanja zapadnobalkanske šestorke i da je postigla dobar napredak u sprovođenju reformi koje imaju za cilj bolju infrastrukturnu povezanost regiona.

U Izveštaju se, između ostalog, konstatuje da su glavne deonice južnog i istočnog kraka Koridora 10 završene, kao i da je počela gradnja preostalog dela trase obilaznice oko Beograda.

Poglavlje 14 prati tehničke i bezbednosne standarde, državnu pomoć i tržišnu liberalizaciju u oblasti drumskog, železničkog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, a Poglavlje 21 u oblasti transporta, telekomunikacija i energetike u cilju jačanja unutrašnjeg tržišta i jačanja rasta i zapošljavanja, ističe se u saopštenju.

Izvor: mgsi.gov.rs
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments