I ove godine 100.000 vaučera za odmor u Srbiji

       

Godišnji odmor mnogi planiraju već početkom godine, a sve je više onih koji ne planiraju odlazak na more, već slobodne dane žele da provedu negde u Srbiji.

Od pomoći može biti program Vlade Srbije preko kojeg se može dobiti vaučer u vrednosti od 5 hiljada dinara i iskoristiti za plaćanje smeštaja u jednom od skoro 400 objekata širom zemlje.

Značaj ovog projekta mogao se videti i van sezone naročito u septembru kada je iskorišćenost kapaciteta bila skoro 100 posto, kao u avgustu, o oko 70% u oktobru i novembru.

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

 • njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
 • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;
 • vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
 • vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
 • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
 • Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019. godine.
 • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

 • korisnici prava na penziju;
 •  nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade)
 •  korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
 • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
 • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

 

Izvor: RTV

2 Comments
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Dzoni
17/01/2019 18:11

A gde su ovde studenti ? Mi imamo novac za letovanja? ccc

Tanja
18/01/2019 02:25

Kad mozemo podneti zahtev za vaucer i dali ima neki spisak gde mozemo ici na odmor