Foto: The Walrus

Izmene ovog dokumenta a sve sa ciljem da se spreči dalje širenje korona virusa predviđaju uvođenje kućnog karantina koja će biti strogo kontrolisana, piše Telegraf.

Ovaj zakon stupa na snagu od danas, saznaje Telegraf.rs, a to je za njihov portal potvrdila direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan.

Zakon je sa izmenama i dopunama objavljen u Službenom glasniku.

– Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini, 12. novembra 2020. godine –  navodi se u Službenom glasniku.

Ovaj dokument juče je usvojila Skupština Srbije.

Šta sve predviđaju izmene Zakona

Izmene ovog dokumenta a sve sa ciljem da se spreči dalje širenje virusa korona, predviđaju uvođenje kućnog karantina koja će biti strogo kontrolisana.

Kako stoji u predlogu zakona, kućna izolacija se propisuje kao protivepidemijska mera izdvajanja inficiranih osoba bez simptoma ili sa simptomima bolesti koja ne zahteva lečenje u bolnici.

Prema zakonu, karantin u kućnim uslovim nalaže infektolog ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa nadležnog instituta, zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.

Karantin u dužini trajanja maksimalne inkubacije

Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti.

Zaposlenima kojima je određena kućna izolacija za vreme provedeno u karantinu pripada odgovarajuća naknada zarade u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.

Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godina ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju i istovrememo je potvrda o sprečenosti za rad dok traje kućna izolacija.

Mera kućnog karantina mogu se primeniti i prema putnicima koji ulaze u Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, predviđeno je zakonskim izmenama.

Zdravstveni nadzor nad osobama u karantinu vrši nadležni zavod, odnosno, institut za javno zdravlje, kao i medicinski tim koji boravi u karantinu, a obezbeđenje obavlja organ uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Prema zakonu, mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa prirodom bolesti, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru, na javnim i privatnim okupljanjima i druge propisane mere lične zaštite kojim se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti.

Kazne od 5.000 do 300.000 dinara

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite, kao i da odrede lice odgovorno za njihovu primenu.

Kontrolu sprovođenja mera lične zaštite vrši sanitarna inspekcija, a u slučaju epidemije širih razmera, pored sanitarne insprekcije biće moguće da kontrolu sprovođenja tih mera vrše i komunalna inspekcija i komunalna milicija.

Prema novom zakonu u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti.

Visina kazni za nenošenje maski u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance, ostaće nepromenjena, 5.000 dinara za fizička lica i od 50.000 do 300.000 za pravna lica, ali će njihova primena biti brža i efikasnija.

Na današnji dan od korona virusa u Srbiji obolelelo je 3.341 osoba. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 955.

Nsuzivo.rs/Telegraf

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments