U Narodnoj skupštini danas se održava interparlamentarna konferencija “Instrument za predpristupnu pomoć u ruralnom razvoju (IPARD): naučene lekcije i budući izgledi”.

Ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Jadranka Joksimović izjavila je tom prilikom da naša zemlja po prvi put ove godine dolazi u priliku da, zahvaljujući upornom radu, može da koristi i IPARD sredstva koja se odnose na oblast ruralnog razvoja i uopšte poljoprivrede.

Joksimović je imala uvodno izlaganje na interparlamentarnoj konferenciji “Instrument za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju (IPARD): naučene lekcije i budući izgledi”, koja se održava u Skupštini Srbije, a na kojoj učestvuju poslanici Evropskog parlamenta i parlamenata država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU.

Kada je u pitanju korišćenje IPARD sredstava, kako je istakla, ubuduće će pored jačanja kapaciteta morati da se radi i na dodatnom obaveštavanju javnosti i zainteresovanih građana o postojanju tih fondova, kao i načinima na koji mogu da apliciraju za njih.

Važna stavka u tome jeste i upoznavanje naših poljoprivrednih proizvođača sa činjenicom da je za povlačenje ovih sredstava, pored dobrog projekta i uslovno govoreći ideje, važno znati da se zahteva jedan deo predfinansiranja, objasnila je ona.

Prema njenim rečima, taj deo predfinansiranja u određenoj fazi će biti refundiran i on će na kraju biti deo granta.

Što se tiče IPARD programa za Srbiju, Joksimović je podsetila na to da je 2014. godine kada je postala nacionalni IPA koordinator, prva stavka koja ju je sačekala bio problem dobijanja mogućnosti da se uopšte započne priprema za IPARD akreditaciju.

Ona je objasnila da ove godine Srbija ima 15 miliona evra iz IPARD-a, naredne godine 20, te da će se svake godine cifra povećavati za pet miliona evra, kao i da to nisu neka nova sredstva, već da su opredeljena u okviru nacionalne IPA alokacije za Srbiju.

Izvor: Vlada Srbije

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments