Karadžić osuđen na doživotni zatvor

       
Foto: AP

Radovan Karadžić osuđen je na doživotnu robiju.

Izricanje konačne presude prvom predsedniku Republike Srpske Radovan Karadžić, nakon što je pre tri godine prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina u BiH, počelo je danas u 14 sati. Karadžiću je za sada odbijena žalba na dužinu kazne, jer veće smatra da je kazna od 40 godina za njega “neadekvatna”.

Predsedavajući žalbenog veća Van Jonsen počeo je sa čitanjem navoda iz žalbi Tužilaštva i odbrane. On je rekao da neće čitati čitavo obrazloženje presude, već samo sažetak.

Žalbeno veće Mehanizma za krivične sudove u Hagu odbilo do sada mahom žalbene osnove Radovana Karadžića.

Konkretnije, Veće je odbacilo žalbene navode Karadžića za napade na Sarajevo i Srebrenicu, a delimično prihvatilo žalbeni zahtev Karadžića broj 31, navodeći da je pretresno veće prekršilo fundamentalno pravo Karadžića da unakrsno ispita svedoke.

– Žalbeno veće ukazuje da Karadžić nije pokazao da postoji greška u delu prvostepene presude koja se odnosi na nameru da se počini genocid u Srebrenici. Dodaju da je znao za zločine u Kravici, kao i da je morao znati i za druga ubijanja – navedeno je.

Govoreći o optužnici koja ga tereti za terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva, sudija Joensen je rekao da Karadžić nije uspeo da dokaže da je sudsko veće pogrešilo jer ga je proglasilo krivim za masakr na pijaci Markale u Sarajevu.

Govoreći o optužbi za genocid u Srebrenici, sudija Joensen je rekao da je ključni dokaz “Direktiva 7”, odnosno odluka bosanskih Srba iz marta 1995. godine koju je Karadžić potpisao, rekavši da bi uslovi trebalo da budu “nepodnošljivi” za ljude koji žive u Srebrenici.

U toj direktivi naređuje se sledeće: “Što prije izvršiti potpuno fizičko odvajanje Srebrenice od Žepe, čime spriječiti i pojedinačno komuniciranje između ovih enklava. Svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvoriti uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi”, navedeno je u obrazloženju.

Veće je konstatovali i da je Karadžić kriv za uzimanje talaca iz redova UN. Sudija Joensen je rekao da Karadžić nije uspeo da dokaže da je osoblje UN-a zakonito privedeno.

Odbijen i zahtev tužioca

Odbijen je i zahtev tužioca da Karadžić bude osuđen za širok spektar ubistava i drugih zločina koji su počinjeni uz proterivanje Bošnjaka i Hrvata u 20 opština u Bosni i Hercegovini.

Incidenti

Uoči presude zabeleženi su incidenti ispred suda, a o tome više pročitajte u posebnoj vesti.

U Sarajevu, u gradskoj većnici, kao i u Potočarima u Srebenici, okupljen je veliki broj ljudi i porodica žrtava kako bi zajedno pratili prenos konačne presude.

Advokat Goran Petronijević rekao je za RTS uoči izricanja presude da je pravni tim bio kod Radovana Karadžića i da su razgovarali sa njim o operativnom planu za eventualne ishode izricanja presude. Kako je naveo, Karadžić je spreman za bilo kakvu presudu, ali je najavio da advokati već prave planove ako presuda bude drastična.

Izvor: Blic

Komentari: