Foto: The Walrus

Vrhovni kasacioni sud i apelacioni sudovi mahom će ubuduće raditi od kuće, dok će ostali sudovi organizovati rad iz sedišta sudova za hitne predmete, kao i u drugim predmetima koje je kao takve odredilo Ministarstvo u svojim preporukama.

Sudovi u Srbiji, naime, doneli su i objavili, u skladu sa preporukama Ministarstva pravde, konkretna uputstva za rad sudija i zaposlenih u vreme trajanja vanrednog stanja izazvanog epidemijom korona virusa.

Rad iz sedišta sudova predviđen je u određenim slučajevima.

To su pritvorski predmeti, predmeti protiv maloletnika ili u kojima je oštećeni maloletnik, zatim predmeti protiv izvršilaca aktuelnih krivičnih dela usled epidemije Korona virusa, a to su: “nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme izolacije”, “prenošenje zaraznih bolesti” i “nedozvoljena trgovina”, koje se u prvom redu odnosi na slučajeve preprodaje medicinske opreme i sredstava za dezinfekciju.

Ministarstvo smatra da je neophodno postupanje nadležnih organa i u slučajevima nasilja u porodici, u predmetima kojima preti zastarelost, kao i drugim predmetima za krivična dela za koje je primljen veći broj krivičnih prijava, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

U ostalim predmetima suđenja će biti odložena, kao i sprovođenje svih procesnih radnji pre optuženja, navodi se u preporukama Ministarstva pravde koje su objavljene na sajtu ministarstva.

Pojedinačna uputstva objavljena su na sajtovima pojedinačnih sudova, a sukcesivno će biti “okačena” i na sajt Ministarstva pravde.

Svaki od sudova, bilo opšte, bilo posebne nadležnosti, od najviših do prvostepenih instanci, preduzeo je konkretne mere za rad u vanrednom stanju u skladu sa svojim nadležnostima i poslovima koje obavlja.

Izvor: Tanjug/RTV

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments