Iz budžeta je za razvoj inovacionog preduzetništva u ovoj godini izdvojeno milijardu dinara, što je pet puta više nego u 2017. godini, rekao je ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. 

Popović je otvarajući konferenciju o inovativnom preduzetništvu i novim tehnologijama u Naučno-tehnološkom parku Beograd (NTP), istakao da su mladi nosioci budućeg ekonomskog razvoja Srbije, zasnovanog na inovacijama i novim tehnologijama.

“Mladi su nosioci budućeg ekonomskog razvoja Srbije zasnovanog na inovacijama i novim tehnologijama. Zato, ova konferencija ima veliki značaj kako bi mladi došli do novih saznanja i kako bi njihovo buduće preduzetništvo bilo temelj budućeg ekonomskog razvoja”, kaže Popović.

Inovacije moraju biti primenjive u konkretnom životu i u konkretnim oblastima privrede, od poljoprivrede do robotike, smatra Popović, i dodaje da će se razvojem ovog sektora postići i povećanje plata i penzija u Srbiji.

Popović napominje da ovog meseca počinju različiti konkursi za inovacije i inovaciono preduzetništvo u vrednosti većoj od milijardu dinara.

izvor: tanjug.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments