Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je, povodom teksta o međunarodnom usvojenju dece u Srbiji i postupanju agencije za posredovanje u ovim postupcima iz SAD (država Alabama) “Lifeline childrens services”, da nikada nije ostvarilo saradnju sa tom agencijom.

U saopštenju se, u vezi sa tekstom u dnevnom listu “Kurir” od 3. maja, navodi da je Ministarstvo izvršilo proveru preko sajta agencije “Lifeline childrens services” i konstatovalo da je ta agencija u delu u kojem se navodi cenovnik usluga za međudržavno usvojenje navela i troškovnik za Republiku Srbiju, iako se u delu sajta u kojem se navode zemlje sa kojima ostvaruje saradnju, naša zemlja ne nalazi.

S obzirom na to da se na sajtu nalaze činjenice koje nisu istinite, Ministarstvo je odmah 5. maja, u cilju pravilnog informisanja svih potencijalnih usvojitelja iz SAD, pisanim putem obavestilo Ambasadu SAD u Beogradu da na svom i na veb-sajtu Stejt departmenta, kojima se informišu potencijalne usvojiteljske porodice iz SAD o procedurama međunarodnog usvojenja u Srbiji, objave činjenice da to ministarstvo nikada nije ostvarilo saradnju sa tom agencijom i da preko nje nije realizovano nijedno usvojenje američkih državljana u Srbiji.

Takođe, istog dana je, putem mejla, kontaktirana agencija “Lifeline childrens services” i dostavljeno joj je pismo u kojem se upozorava na netačnost informacija na njihovom sajtu, sa zahtevom da se odmah izvrši ispravka.

Agencija je istog dana odgovorila i, uz izvinjenje, navela da će odmah izvršiti.

Ministarstvo posebno naglašava da je sam postupak međudržanog usvojenja u Republici Srbiji besplatan, odnosno inostrani usvojitelji nemaju nikakve troškove koji se odnose na plaćanje usluga državnih institucija koje su uključene u postupak.

Troškovi koje inostrane agencije koje posreduju naplaćuju od svojih klijenata su troškovi postupka utvrđivanja opšte podobnosti za usvojenje, izrada Home Study, troškovi posredovanja, troškove puta i boravka u Republici Srbiji za vreme trajanja postupka zasnivanja međudržavnog usvojenja, troškove izrade novih dokumenata za dete (pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih) i izrada periodičnih izveštaja o stanju deteta u usvojiteljskoj porodici po zasnovanom usvojenju (izveštaji Ministarstvu se dostavljaju na svakih šest meseci, ponekad i češće u naredne tri godine).

Napred navedeno je u skladu sa Haškom konvencijom o međudržavnom usvojenju, koju je Republika Srbija ratifikovala u decembru 2013. godine, a stupila je na snagu u aprilu 2014. godine.

Ujedno, Ministarstvo posebno ukazuje na činjenicu da u skladu sa odredbama Porodičnog zakona i Haške konvencije o međudržavnom usvojenju, dete državljanin Republike Srbije može biti usvojen od usvojitelja stranih državljana samo u slučaju da se u razumnom roku od jedne godine po utvrđenoj opštoj podobnosti deteta za usvojenje ne mogu naći usvojitelji domaćim državljanima i uz prethodnu dozvolu ministra nadležnog za porodičnu zaštitu.

To su uglavnom deca sa ozbiljnim zdravstvenim i razvojnim problemima, genetskim opterećenjima, kao i romska deca starijeg kalendarskog uzrasta, iznad tri godine.

U realizaciji međudržavnog usvojenja Ministarstvo, po Haškoj konvenciji, kao centralni organ isključivo sarađuje sa agencijama koje imaju Hašku akreditaciju i koje podležu svim vrstama kontrole od strane Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, ističe se u saopštenju.

Izvor: Vlada Srbije

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments