Foto:merriwamedicalcentre.com

Treća nedelja septembra posvećena je podizanju svesti o značaju normalnog rasta kod dece i obeležava se širom sveta u okviru globalne kampanje pod nazivom Children’s Growth Awareness Week, čiji je cilj da se usmeri pažnja na problem poremećaja rasta koji najčešće nastaje kao posledica nedostatka hormona rasta, izuzetno važnog hormona za zdravlje dece.

Osim što utiče na linearni rast kostiju, hormon rasta ima niz značajanih uloga u metabolizmu, a njegov nedostatak može pruzrokovati srčane, imunološke, probleme sa kostima, plućima. Zato je važno da se dijagnoza postavi što ranije, da bi se primenila odgovarajuća terapija.

– Niska telesna visina roditelja najčešće objašnjava nizak rast deteta, ali to ne sme biti razlog da se dete ne uputi endokrinologu čim se uoči poremećaj – kaže dr Maja Ješić, pedijatar – endokrinolog u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. – Zahvaljujući elektronskim kartama rasta koje su dostupne pedijatrima u svim domovima zdravlja u Srbiji i aplikaciji “Karta rasta” za mobilne telefone i tablete putem koje roditelji mogu da vode “dnevnik rasta” svog deteta, prosečan uzrast u kome dete niskog rasta prvi put dolazi na pregled kod endokrinologa je mlađi nego ranijih godina.

Nizak rast znači da je telesna visina deteta ispod donje granice normale za uzrast i pol i najčešće je porodična odlika ili posledica konstitucionalno usporenog rastenja. Međutim, nizak rast može biti prouzrokovan različitim poremećajima zdravlja.

– Što je veće odstupanje telesne visine od normale, to je veća verovatnoća da dete ima neki od patoloških oblika niskog rasta – objašnjava dr Ješić.

Najčešći patološki uzroci niskog rasta su nedostatak hormona rasta, nedostatak hormona štitaste žlezde, nizak rast prouzrokovan intrauterusnim zastojem u rastenju, celijakija, različiti genetski sindromi.

– U stečene uzroke nedostatka hormona rasta spadaju ozbiljne povrede glave, tumori glave, infekcije centralnog nervnog sistema, zračenje glave – kaže dr Ješić.

DVA TESTA U BOLNICI

Nizak rast kod dece sa urođenim nedostatkom hormona rasta može da se uoči najčešće posle druge godine života.

– Kod dece koja sporo rastu i imaju neko od kliničkih obeležja koje ukazuje na nedostatak hormona rasta potvrda dijagnoze je zasnovana na nalazu subnormalne sekrecije hormona rasta u najmanje dva stimulaciona testa koja se uvek izvode u bolnici pod nadzorom osobe sa iskustvom – objašnjava dr Ješić. -Deca sa nedostatkom hormona rasta leče se injekcijama hormonom rasta koje u našoj zemlji pokriva Fond zdravstvenog osiguranja. Za uspeh terapije važno je što ranije postavljanje dijagnoze i postizanje maksimalne visine pre početka puberteta.

Izvor: Novosti

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments