NOVE MERE: Lekari u Srbiji moraće da smanje davanje antibiotika deci

       
Foto: Harvard Health- Harvard University

Poslednjih godina, u Srbiji, ali i u celom svetu lekari apeluju da se smanji upotreba antibiotika.

Od pokretanja Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika ukupna potrošnja antibiotika za sistemsku primenu smanjena je u 2016. i 2017. godini za 32, 8 odsto, a značajan rezultat postignut je u pedijatriji, saopšteno je na stručnoj edukaciji održanoj u Beogradu.

“Od 2014. godine, stopa propisanih antibiotika na 1.000 dece smanjena je za 12 odsto, a samo za godinu dana, u 2017. godini, u odnosu na 2016. za šest odsto”, saopštio je državni sektetar Ministarstva zdravlja prof. dr Radisav Šćepanović.

U organizaciji Ministarstva zdravlja, u okviru Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika, održana je edukacija na kojoj su stručnoj javnosti predstavljena dva strateška dokumenta – Nacionalni program za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike koji je Vlada Srbije usvojila februara ove godine i novi Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika, objavljen novembra 2018. godine.

Edukaciji su pored državnog sekretara Ministarstva zdravlja prisustvovali i šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, dr Marijan Ivanuša, direktor programa za kontrolu antimikrobne rezistencije Svetske zdravstvene organizacije, dr Danilo Lo Fo Vong, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, ali i predstavnici drugih relevantnih institucija sistema zdravstvene zaštite, stručnih udruženja i organizacija.

Kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika pokrenuta je krajem 2015. godine kao odgovor na zabrinjavajući podatke o izuzetno visokoj upotrebi antibiotika za sistemsku primenu, a posledično i visokim stopama rezistencije kod svih ispitivanih vrsta bakterija, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. Ove mere su pre svega obuhvatile edukaciju zdravstvenih profesionalaca, medijsku kampanju sa ciljem podizanja svesti o značaju racionalne upotrebe antibiotika i pretnji antimikrobne rezistencije među zdravstvenim radnicima i građanima, jačanje kapaciteta mikrobioloških laboratorija, kao i izradu strateških dokumenata.

Profesor Šćepanović ukazao je da se bez obzira na odlične početne rezultate, u Srbiji i dalje beleži visok nivo rezistencije kod svih ispitivanih vrsta bakterija, slično kao i u zemljama Južne i Istočne Evrope, i da je implementacija Nacionalnog vodiča i sprovođenje mera definisanih Nacionalnim programom od krucijalnog značaja za dalji napredak u kontroli antimikrobne rezistencije u Srbiji.

Nacionalni program za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike sadrži detaljan plan mera i aktivnosti za sprečavanje širenja rezistencije u humanoj i veterinarskoj medicini pre svega jačanjem nacionalnog sistema za prevenciju infekcija, njihovo praćenje, integrisani nadzor i efikasno upravljanje otpadom, dodaje se u saopštenju. Istovremeno, u saradnji sa ekspertima iz više oblasti medicine izrađen je novi Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika.

Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije pohvalili su dosadašnje aktivnosti Ministarstva zdravlja i potvrdili punu podršku Srbiji u nadzoru nad upotrebom i rezistencijom na antibiotike, kao i u realizaciji drugih elemenata Nacionalnog programa i akcionog plana.

Dr Marijan Ivanuša je ovom prilikom čestitao predstavnicma Ministarstva zdravlja na posvećenosti u rešavanju problema rezistencije na antibiotike, i naglasio da su i troškovi zdravstvene zaštite pacijenata koji imaju infekcije rezistentne na antibiotike viši zbog dužine trajanja same bolesti, korišćenja dodatnih testova i skupljih lekova. Danilo Lo Fo Vong rekao je da je program pruža dobar pregled situacije u Srbiji, dobro definisane i jasne ciljeve, vremenske rokove i ključne etape, što olakšava procenu napretka ostvarenog u njegovoj realizaciji.

“Program je izuzetno dobro urađen, sa akcionim planom koji ima vrlo dobre šanse da uspe i ostvari svoje ciljeve”, rekao je on.

 

Izvor: Tanjug/Srbija Danas

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments