NOVI ZAKON: Banke više ne smeju da nas lažu u reklamama

       

Sve banke i finansijske institucije u Srbiji moraće do 1. aprila da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, društvenim mrežama, aplikacijama, propisano je novim pravilnikom Narodne banke Srbije.

Prema novim pravilima Narodne banke (NBS) biće, između ostalog, i dalje moguće da banka napravi oglas u kojem se kaže “vraćamo novac” ili “dajemo poklone”, ali samo ako banka zaista vraća novac bez ikakvih dodatnih uslova, što će takođe morati jasno da stoji, kako u oglasu tako i na papiru koji klijent potpisuje.

Bankama je ostavljen rok da već postojeće reklame koje koriste do 1. juna usaglase sa novim zakonskim rešenjima koja stupaju na snagu 1. aprila.

U NBS kažu da su se prilikom izrade ovih pravila vodili načelima “istinitosti, transparentnosti, izbalansiranosti i primerenosti”.

Za svaku od ovih kategorija je, kažu, tačno definisano šta znače. Na primer, načelo “istinitosti” znači da oglas mora da bude tačan i ažuriran, a “transparentnosti” da svi podaci moraju biti jasno prikazani.

Princip “izbalansiranosti” govori da svi podaci vezani za proizvod koji neka finansijska institucija reklamira moraju biti “jednako uočljivi” za prosečnog korisnika. Kada je reč o “primerenosti”, to znači da sadržaj poruke ne sme na bilo koji način da omalovažava korisnike ili konkurente.

Izvor: Informer

Komentari: