Nacionalna služba za zapošljavanje do daljeg će komunikaciju sa strankama obavljati elektronskim putem, s obzirom da je 17. marta u svim organizacionim jedinicama NSZ privremeno obustavljen njihov neposredan rad, zbog trenutne situacije sa virusom korona.

U cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, NSZ u svom saopštenju je navela vrste poslova koje će se vršiti elektronskim putem.

Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, kao i dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, potrebno je predati elektronskim putem.

Takođe, podnošenje zahteva ili prijava po raspisanim javnim pozivima ili konkursima sprovodiće se elektronskim putem, kao što će se i pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivati na isti način.

Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja, kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke “Put do uspešnog preduzetnika”, dodaje se u saopštenju.

Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ i na ulaznim vratima svake filijale.

O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno će se informisati javnost, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments