Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je u primeni od 1. jula, zainteresovani svoje zahteve za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, treba kao i do sada da podnose isključivo gradskim, odnosno opštinskim službama dečije zaštite.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, članom 38. ovog zakona propisano je da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da se troškovi njenog rada finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

“S obzirom na navedeno, komisije pri domovima zdravlja koje su do sada cenile psihofizičko stanje deteta prestaju sa radom, a službe dečije zaštite su nadležne za dostavljanje zahteva komisijama, i sprovođenje dalje procedure”, piše u saopštenju.

Izvor: Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments