Plaćanje prve rate poreza na imovinu ističe u četvrtak

       

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za građane, preduzetnike i pravna lica, ističe u četvrtak, 14. februara.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2019. godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2018. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, podsećaju nadležni.

Izvor: Tanjug

Komentari: