Foto: SkyscraperCity

Novi put Šabac-Loznica biće dug 55 kilometara, imaće četiri trake razdvojene razdelnom trakom i zaobići će sva naseljena mesta kroz koja sada prolazi magistralni put M-19.

Između ova dva grada putovaće se najduže pola sata umesto sat vremena, a investicija je procenjena na 247,5 miliona evra.

Plan detaljne regulacije državnog puta Šabac-Loznica bio je dat na uvid građanima koji su do juče mogli da ulože primedbe.

“Plan detaljne regulacije predviđa trasu dugu 55 kilometara, sa četiri saobraćajne trake, kao što je autoput, samo bez zaustavne linije. Nova saobraćajnica prolazi kroz deset šabačkih katastarskih opština – Mačvanski Pričinović, Tabanović, Majur, Štitar, Slepčević, Zminjak, Duvanište, Petlovača, Ribari i Prnjavor. Jedan krak se odvaja na području katastarske opštine Slepčević i ide kroz Dublje, prema Badovincima na Pavlovića most, u istom profilu. Glavna trasa ide preko obilaznice do Šepka i to će biti veza za Bosnu”, objašnjava diplomirani saobraćajni inženjer Filip Bogdanović, zadužen za sprovođenje javnog uvida.

Trasa puta prati prugu Šabac-Loznica. Prema oceni stručnjaka, optimalno je rešenje u odnosu na prethodne pokušaje definisanja trase, sa posebnom pažnjom posvećenom bezbednosti.

“U tom projektnom zadatku predviđeno je da se pridržavamo jedne trase puta, koja je definisana projektom razrađivanim od 2008. do 2011. godine i ta trasa puta je uneta u sva planska dokumenta gradova Šapca i Loznice. U toku ranog javnog uvida imali smo određene sugestije obe lokalne samouprave i mi smo u saradnji sa investitorom izvršili određene korekcije koje su imale svoj planski dokument. Ovaj put je državnog i međuregionalnog karaktera koji treba da poboljša ekonomsku i socijalnu situaciju na ovom prostoru. Koncepcija je da svako naselje ima priključak na ovaj put, ali mora se imati u vidu da je ovo brza saobraćajnica, ograničenje će biti 100 kilometara na sat, i svako ukrštanje motornog saobraćaja sa poljoprivrednim vozilima je veoma opasno. Vodilo se računa da se ostave prelazi i prolazi ispod i iznad autoputa i mostova. Zbog postojećeg puta, oko kog ima mnogo nelegalne gradnje, morali smo da pravimo novu trasu puta preko poljoprivrednog zemljišta. Posledica nelegalne gradnje i približavanja stanovništva putu je i posledica da zauzimamo novo zemljište i da moramo da formiramo nove koridore. Na ovom delu imamo i prugu, pa se vodilo računa da naselja ne budu ukleštena između puta i pruge”, objašnjava Miroslav Marić, prostorni planer iz Instituta za puteve Srbije.

Prvo most preko Save u Šapcu

Dok traju pripreme oko projektne dokumentacije, usvajanja trase i otpočinjanja radova na pravcu Šabac-Loznica, pa deonice Ruma-Šabac, predviđeno je da se prvo počne s gradnjom mosta preko Save kod Šapca u dužini od dva kilometra uzvodno od starog železničkog mosta, naspram šabačke industrijske zone. Vrednost ove investicije procenjena je na oko 80 miliona evra. Most će biti izgrađen za profil brze saobraćajnice, kakav će dalje biti i put Šabac-Loznica. Ugovor za izradu idejnog projekta mosta JP “Putevi Srbije” zaključilo je s Institutom za puteve iz Beograda.

Izvor: Blic

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments