Od ukupnog broja zaposlenih žena u Srbiji svega 2,3 odsto radi u sektoru transporta, izjavila je danas potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović na predstavljanju rezultata Studije “Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji”.

Na otvaranju konferencije na kojoj su predstavljeni ključni rezultati studije, Mihajlović je navela da žene čine 20 odsto zaposlenih u sektoru transporta, kao i da su slabo zastupljene na rukovodećim mestima.

“Ne možemo da odvojimo bilo koji sektor, pa ni sektor transporta od rodne ravnopravnosti. Transport nisu samo dobri putevi, transport su i korisnici, a žene kao korisnici imaju puno problema, koje dalje utiču i na njihovu mogućnost zapošljavanja i položaj u društvu”, kaže Mihajlović.

Mihajlović je rekla da je studija pionirski poduhvat i da je Srbija prva u regionu uradila takvu studiju, a da će njeni rezultati poslužiti prilikom izrade nacionalne strategije razvoja saobraćaja u Srbiji i da je prvi važan korak u postizanju veće rodne ravnopravnosti u sektoru transporta.

Rekla je da rezultati studije nisu pohvalni zbog malog učešća žena u tom sektoru, ali da su dobra smernica u unapređenju i usluga i samog transporta.

Naglasila je da će se raditi na poboljšanju kvaliteta života svih građanki i građana, i da će zato, kaže, unapređenje transportnih usluga biti jedna od važnih odrednica nove strategije saobraćaja.

Menadžerka Svetske Banke za transport za Evropu Karla Gonzalez Karvahal rekla je da je u transportnim politikama sve važnija rodna komponenta i urbana mobilnost, koji menjaju način razmišljanja o saobraćaju.

“Srbija ide putem kojim je krenula i Evropa, da shvata da transport nije rodno neutralan, i studija koja je urađena je prvi korak u tom pravcu”, rekla je menadžerka Svetske banke.

Posebno je, kaže, važno što je potpredsednica Vlade najavila da će nalazi studije o rodnoj ravnopravnosti u saobraćaju biti ugrađeni i u novu transportnu strategiju i dodaje da je Svetska banka banka spremna da pruži svu podršku u tom smislu.

Šefica kancelarije UN Women za Srbiju Milana Rikanović rekla je da se rodna ravanopravnost mora posmatrati kao sastavna komponenta u svim sektorskim politikama, kako bi se obezbedila jednaka mogućnost korišćenja resursa i usluga u društvu, kao i pristup pravima i tržištima za žene i muškarce.

Izvor: Tanjug

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments