Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja

       

Svi koji su tokom protekle godine mesečno inkasirali više od tri prosečne zarade, imaju rok do 15. maja da plate porez na dohodak.

Prijava se odnosi na fizička lica koji su rezidenti, odnosno državljani, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, kao i na nerezidente za dohodak ostvaren na teritoriji naše zemlje.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2018. godini iznosi 823.548 dinara.

“Neoporezivi iznos dohotka za 2018. godinu od 2.470.644 dinara predstavlja trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2018. godini”, objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Za sve iznad toga plaća se porez na dohodak.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može se podneti u papirnom i elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R.

Izvor: Telegraf

Komentari: