Foto: parlament.gov.rs

Skupština Srbije usvojila je danas set prosvetnih zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kojima je predviđeno da se praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruje u školi, kod poslodavca ili kombinovano s tim što se kombinovana nastava može realizovati kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave i profesionalne prakse, o čemu škola i poslodavac zaključuju ugovor.

Izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju je propisano i da škola ako ne može da organizuje nastavu stranog jezika zbog nedovoljnog broja učenika, može da organizuje kombinovanu grupu na nivou dva uzastopna razreda koja imaju najmanje 15 učenika. Za to će, kako je predviđeno, saglasnost morati da da ministar.

Kada je reč o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se usklađuje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti on predviđa uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete koji prati njegovog nosioca kroz sve nivoe obrazovanja i kroz neformalno obrazovanje.

Kada je reč o izmenama Zakona o dualnom obrazovanju, propisano je, između ostalog, i da se kandidat za upis na dualni profil opredeljuje za konkretni obrazovni profil pre obavljenog završnog ispita, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u srednju školu.

Poslanici su danas izglasali i Zakon o žigovima, izmene i dopune Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, zatim Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Francuske o status francuske škole u Beogradu, kao i Zakon o potvrđivanju marakeškog ugovora. Takođe, usvojen je Sporazumi između Vlade Srbije i Vlade Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije.

Uslovi za izbor direktora ustanova kulture

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o kulturi kojima se preciziraju uslovi za izbor direktora ustanova kulture i nova ograničenja koja će sprečiti zloupotrebu vršilaca dužnosti i izbegavanje javnih konkursa za izbor direktora.

Istim izmenama zakona se definiše da je umetnička fotografija delatnost, a prvi put su stvoreni uslovi za sistemsko regulisanje specifičnosti umetničke igre.

Uspostavlja se i pravni osnov za dalje sistemsko uređenje kulturnih manifestacija, odnosno precizno se utvrđuju kriterijumi na osnovu kojih će se procenjivati značaj ovih događaja na centralnom, ali i na lokalnom nivou.

Kada je reč o digitalizaciji kulturnog nasleđa ukazala ova oblast se dodatno sistemski uređuje tako što se utvrđuje i obaveza korišćenja jedinstvenih softverskih rešenja u postupku digitalne restauracije, zaštite dokumentacije, fondova, zbirki, pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara.

Izmenama zakona se usklađuju sa odredbama sa drugim zakonima iz oblasti finansija, a uvodi se i inspekcijski nadzor. Poslanici su usvojili i Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koji Srbija do sada nije imala, a kojim se uređuje sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Srbiji.

Amandmanom Odbora za kulturu i informisanje, koji je usvojen, Arhiv Srbije će se ubuduće zvati Državni arhiv Srbije, a rok za preimenovanje je godinu dana.

Izvor: Kurir.rs/Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments