Skupština Srbije nastavila je danas razmatranje više poreskih zakona kojima se predviđa rasterećenje privrede i smanjenje poreskog opterećenja rada.

To su izmene i dopune zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, poreskom postupku i poreskoj administraciji, porezu na dohodak građana, republičkim administrativnim taksama i porezima na imovinu, porezu na dobit pravnih lica, porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Poslanici razmatraju i izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Takođe, razmatraju i izmenu Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Izvor: Alo/Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments