Smanjen broj obolelih od sifilisa, više inficiranih HIV-om

       

U prvih šest meseci ove godine u Srbiji je smanjen broj obolelih od sifilisa, gonoreje i genitalne hlamidijaze u odnosu na isti period prošle godine, dok je povećan broj inficiranih HIV-om i obolelih od AIDS-a, ali je smanjen broj umrlih od side.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” u prvih šest meseci 2019. godine prijavljeno je 417 osoba obolelih od sifilisa, gonoreje i genitalne hlamidijaze, što je za 35% manje u odnosu isti period prethodne, 2018. godine (641 slučaj), zbog značajno manje prijavljenih slučajeva genitalne hlamidijaze (276 prema 514).

U periodu januar–jun 2019. godine najveći broj obolelih od sifilisa, gonoreje i genitalne hlamidijaze  registrovan je na na teritoriji AP Vojvodine (135 slučajeva) i na teritoriji grada Beograda (91 slučaj sifilisa i gonoreje i nijedan slučaj genitalne hlamidijaze), što je 54% svih prijavljenih slučajeva na teritoriji Srbije u posmatranom vremenskom periodu.

Hlamidijaza je značajan javnozdravstveni problem zbog toga što nelečena infekcija kao posledicu može imati upalu reproduktivnih organa, smanjenje plodnosti/sekundarni sterilitet, kao i komplikacije tokom trudnoće, prevremeni porođaj i sl. Takođe, hlamidijalna infekcija, kao i druge seksualno prenosive infekcije, u značajnoj meri olakšava transmisiju virusa humane imunodeficijencije – HIV-a.

Promocija bezbednijeg seksualnog ponašanja i značaja pravovremenog savetovanja i testiranja ima ogroman značaj radi ranog dijagnostikovanja inficiranih osoba i njihovih seksualnih partnera, a posebno za osobe sa rizičnim ponašanjem u bližoj ili daljoj prošlosti

U periodu januar–jun 2019. godine Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” prijavljene su 94 osobe kojima je novootkrivena infekcija uzrokovana HIV-om, od kojih je 80 muškaraca.

U istom periodu registrovano je 26 osoba obolelih od side i šest osoba umrlih od AIDS-a. U prvoj polovini prošle godine registovane su 23 osobe obolele od side, a umrlo je devet pacijenata.

U Batutu navode da se u Srbiji od 2008. godine beleži porast broja osoba inficiranih HIV-om, a da se registruje značajna redukcija obolevanja i umiranja od side.

“Pad obolevanja i umiranja od AIDS-a je rezultat primene kombinovane, visoko aktivne antiretrovirusne terapije koja je od 1998. godine dostupna svim osobama inficiranim HIV-om i u potpunosti ide na teret Republickog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO)”, navode u Batutu.

Procenjuje se da je krajem 2018. godine u našoj zemlji 3.000 osoba živelo sa HIV-om, od kojih šestina ne zna da je inficirana HIV-om (oko 500).

Podsećaju da infekcija uzrokovana HIV-om može dugo proticati bez ikakvih znakova i simptoma i da je jedini način da se otkrije testiranje koje se može besplatno uraditi u 24 instituta i zavoda za javno zdravlje u Srbiji i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu.

Izvor: batut.org.rs

Komentari: