Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je da Međunarodni dan migranata 18. decembar, dočekuje sa značajno unapređenim kapacitetima za prihvat, smeštaj i upravljanje migracijama.

U saopštenju se navodi da je u pet stalnih centara za azil i 13 prihvatnih centara širom Srbije smešteno 4.200 migranata, većinom porodica sa decom, dok je kapacitet obezbeđen za 6.000 ljudi, u skladu sa obavezom koju je Srbija preuzela u trenutku zatvaranja zapadnobalkanske rute.

Od septembra ove godine, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, više od 500 dece migranata školskog uzrasta uključeno je u školski sistem Srbije, dok se u centrima, u saradnji sa međunarodnim i nevladinim organizacijama obavljaju edukativne, kreativne, sportske i druge aktivnosti koje imaju za cilj da kvalitetno organizuju vreme koje migranti provode u Srbiji dok čekaju da nastave put, što je za većinu njih i dalje glavni cilj.

Od izbijanja migrantske krize juna 2015. godine, kroz Srbiju je prošlo više od milion ljudi.

Za sve ovo vreme, Srbija i njeni građani pokazali su izrazit stepen solidarnosti i humanosti prema migrantima, kao i odgovornosti u ispunjavanju svojih zadataka i obaveza, angažujući neophodne ljudske, finansijske, infrastrukturne i druge resurse.

Komesarijat za izbeglice i migracije se ovom prilikom zahvaljuje na podršci, pre svih, Evropskoj uniji koja je od početka povećanog priliva migranata na teritoriji Republike Srbije kao najveći donator pružila izuzetno značajnu direktnu pomoć institucijama zaduženim za upravljanje migracijama, kao i bilateralnim donatorima, nevladinom sektoru, implement partnerima i onima koji su prepoznali potrebe i pomogli lokalnim zajednicama koje su u najvećoj meri podnele breme migrantske krize.

Danas je u Republici Srbiji evidentirano 201.047 interno raseljenih dok je ukupan broj lica sa izbegličkim statusom 27.802 (19.032 iz Hrvatske i 8.764 iz Bosne i Hercegovine), ističe se u saopštenju.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments