Foto: YouTube

Brojne nastave u prirodi i ekskurzije tokom prošle školske godine, koje su plaćene, nisu održane zbog epidemiološke situacije sa korona virusom. Roditelji su, početkom ove školske godine, iz škola dobili obaveštenje o odluci da li hoće da im se vrati novac do 15. januara 2022. godine ili da dobiju vaučere.

“Moje dete je trebalo da ide sa školom na nastavu u prirodi negde u junu. To je bilo dogovoreno u decembru prošle godine kad je i trebalo da se plati prva rata. Međutim, ja sam tad uplatila ceo iznos koji je bio oko 26.000 dinara. Nastava nije održana, a mi smo pre nekoliko dana dobili ponudu iz škole da biramo između vaučera ili vraćanja novca”, ispričala je za Telegraf.rs M. K. (36) majka osmogodišnjeg dečaka iz jedne beogradske škole.

Kako kaže sagovornica u školi je rečeno da vaučer predstavlja zamensko putovanje na koje može da se ode bilo na kojoj lokaciji, a ne samo na onoj gde je trebalo da se održi nastava u prirodi.

Povodom ponude da roditelji odluče da li žele vaučere ili novac, postavili smo pitanja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – “Na koji način će da se vraća novac roditeljima?”, “Da li se nude vaučeri?”, “Da li taj novac može da se iskoristi za sledeću nastavu u prirodi ili ekskurziju?”, “Koje su opcije ponuđene roditeljima?”, “Da li svaka škola dobija istu “ponudu” za vraćanje novca za nastavu u prirodi ili ekskurziju?”, “Ko odlučuje kako će se vraćati novac roditeljima?”.

Vlada Srbije je u aprilu donela Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 što se odnosi i na nastavu u prirodi i ekskurzije – naveli su za Telegraf.rs iz ovog Ministarstva.

Zamensko putovanje

Vlada Srbije je 30. aprila 2020. godine usvojila Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano zbog bolesti izazvane pandemijom korona virusa.

Uredba omogućava da građani koji su uplatili turistički aranžman do 15. marta ove godine imaju mogućnost da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko zamensko putovanje ne bude realizovano do tog datuma građani imaju pravo na povraćaj uplaćenog novca do 15. januara 2022. godine.

Novo putovanje se u dogovoru agencije i putnika može realizovati na istoj ili drugoj destinaciji i to u iznosu ne manjem od onog koji je putnik uplatio agenciji za putovanje koje nije iskoristio.

Član 1

Ovom uredbom uređuje se poseban način i uslovi pod kojima se može dati ponuda za korišćenje zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2

Organizator turističkog putovanja može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zamensko putovanje je novo turističko putovanje, kojim se zamenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u celosti ili delimično uplaćeno od strane putnika, koje se realizuje na istoj ili drugoj destinaciji i čija vrednost nije niža od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje.

Ukoliko se zamensko putovanje realizuje na drugoj destinaciji, pre zaključenja novog ugovora o organizovanju putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja (u daljem tekstu: posrednik), pribavlja pisanu saglasnost putnika.

Član 3

U slučaju iz člana 2. stav 1. ove uredbe organizator putovanja putniku daje ponudu za korišćenje zamenskog putovanja, koja naročito sadrži ime i prezime putnika i iznos, koji ne može biti niži od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje, datum izdavanja, period važenja ponude, kao i podatak da je za zamensko putovanje obezbeđena garancija putovanja.

Ponudu iz stava 1. ovog člana organizator putovanja daje za nerealizovano putovanje bez obzira da li je putovanje kupljeno kod organizatora putovanja ili kod posrednika.

Ponudu iz stava 1. ovog člana putniku uručuje organizator putovanja ili posrednik, preko koga je kupljeno nerealizovano turističko putovanje, u pisanoj formi neposredno ili elektronskim putem.

Član 4

Pre realizacije zamenskog putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik sa putnikom, na propisan način, zaključuje novi ugovor o organizovanju putovanja, uz storniranje prethodnog.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži i broj izdate garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete.

Ponuda iz člana 3. stav 1. ove uredbe čini sastavni deo novog ugovora o organizovanju putovanja.

Na ugovor iz stava 1. ovog člana, u delu roka za realizaciju, kao i u delu roka za povraćaj uplaćenih sredstava, primenjuju se odredbe ove uredbe.

Član 5

Zamensko putovanje iz člana 2. ove uredbe putnik može da iskoristi u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamensko putovanje, organizator putovanja je dužan da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Mogućnost izdavanja ponude na zamensko putovanje, pod uslovima iz ove uredbe odnosi se i na izlete.

Izvor: Telegraf.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments