U prvih šest meseci preko e Šaltera 130.000 zahteva za upis u katastar

       

U prvih šest meseci primene elektronskog sistema e Šalter građani i privreda podneli su čak 130.000 zahteva za upis u katastar, od čega oko 53.000 preko javnih beležnika, rečeno je danas na predstavljanju novog sistema za upis u katastar nepokretnosti – eŠalter u prisustvu premijerke Ana Brnabić.

E Šalter je predstavljen u Kancelariji javnog beležnika Ivane Grabež, a prisustvovali su i ministarke pravde i građevinarstva Nela Kuburović i Zorana Mihajlović, kao i ambasador Velike Britanije Denis Kif.

Procenat elektronskih zahteva za samo pola godine dostigao je već 40 odsto u ukupnom broju postupaka pred Republičkim geodetskim zavodom.

Umesto šest odlazaka na šaltere građani i privreda sada sve poslove obavljaju kod javnog beležnika koji proverava valjanost dokumentacije i elektronski je dostavlja katastru.

Prosečno vreme za resavanje predmeta smanjeno je sa 25 na pet dana što bi trebalo pozitivno da se odrazi i na poziciju Srbije na Duing biznis listi Svetske banke.

Na istom mestu stranke mogu da podnesu i poreske prijave koje RGZ prosleđuje Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, tako da više ne moraju da imaju direktan kontakt ni sa njihovim službenicima.

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski elektronski sistem za upis nepokretnosti preko javnih beležnika e Šalter.

Od 1. jula 2018. građani i privreda više nemaju direktan kontakt sa RGZ-om, Poreskom upravom i lokalnom poreskom administracijom, već sve poslove oko dobijanja lista nepokretnosti, overe kupoprodajnog ugovora, dobijanja rešenja o upisu nekretnine i podnošenja poreskih prijava mogu da završe kod javnog beležnika.

Izvor: Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments