Povodom 3. jula, Međunarodnog dana bez plastičnih kesa, Ministarstvo zaštite životne sredine još jednom je ukazalo na štetnost plastičnih kesa i plastike po životnu sredinu i prirodu i neophodnost promene navika kako bi se smanjila ova vrsta otpada.

Upotreba plastičnih kesa u Srbiji smanjena je za 80 posto što znači da je smanjeno i njihovo odlaganje u životnu sredinu i štetan uticaj na životnu sredinu i prirodu, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Dan bez plastičnih kesa ustanovljen je na osnovu međunarodne inicijative za budućnost bez plastičnog otpada, koja upozorava svet da je planetarno zagađenje plastikom globalna katastrofa kojoj se razmere tek naslućuju.

Ministarstvo podseća da jednokratne plastične kese, koje se koristi u proseku 25 minuta, ostaju u životnoj sredini narednih 100 do 500 godina koliko je potrebno da se raspadnu, a u tom periodu emituju otrovne materije koje zagađuju ekosisteme, vodotokove, zemljište, vodu i hranu.

Širom sveta svakog trenutka koristi se milion plastičnih kesa, a u Evropskoj uniji godišnje se proizvede 3,4 miliona tona plastičnih kesica što odgovara težini više od dva miliona automobila, dok je 80 posto morskog otpada od plastike.

U saopštenju se podseća da je Ministarstvo uticalo na donošenje mera koje su navele građane da drastično smanje upotrebu plastičnih kesa.

Istovremeno, radilo se na zameni upotrebe jednokratnih, tankih i po životnu sredinu naj štetnijih kesa onima koje imaju veći sastav bio razgradivosti i kapacitet za reciklažu.

Kako se navodi, Ministarstvo u saradnji sa drugim zainteresovanim stranama radi na sistemskom uređenju upravljanja plastikom i plastičnim otpadom.

Revidirana je Nacionalna strategija upravljanja otpadom u skladu sa EU direktivama za period od 2020. do 2025. godine, a u proceduri usvajanja nalazi se predlog izmene zakona o upravljanju otpadom kojim će se stvoriti normativne pretpostavke za dodatno uređenje ove oblasti.

Takođe, formirana je radna grupa koja radi na izmenama pravilnika kojim će biti definisani sastav, proizvodnja, stavljanje u promet i drugi značajni aspekti u upravljanju plastičnim kesama što će, kako se navodi, pomoći gradovima i opštinama da izrade planove za smanjenje i izbacivanje iz upotrebe jednokratnih plastičnih kesa u svojim zajednicama.

U toku je i rad na transponovanju Direktive EU o jednokratnoj plastici što će, kako se ističe, Srbiju približiti evropskim standardima, kao i rad na promeni sistema upravljanja ambalažnim otpadom i uvođenju depozitnog sistema čime će se ambalaža i plastika preusmeriti iz životnog okruženja i prirode u reciklabilni proces.

Izvor: Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments