Za blizance jedan dodatak odmah, a drugi stiže u ratama

       
Iako su rođeni istovremeno, njihovi roditelji će nadoknadu dobiti po sistemu „prvo i drugo dete”, tako da im pripada 100.000 jednokratno i 10.000 dinara mesečno tokom dve godine a ne 200.000 odjednom, piše Politika.

Umesto dosadašnjih 39.000 za rođenje prvog deteta, svi roditelji u Srbiji od 1. jula dobijaće 100.000 dinara – zahvaljujući izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Iako je prvobitno bilo planirano da se ovaj iznos podeli na 24 rate, zakonodavac je odlučio da novčanu čestitku roditelji dobijaju u punom iznosu, s obzirom na to da troškovi kada beba dođe na svet iznose najmanje hiljadu evra.

Za rođenje drugog deteta roditelji će dobijati 10.000 dinara mesečno tokom dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno deset godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno takođe deset godina. Te mere važiće za svu decu koja su rođena posle 25. decembra prošle godine, kad je Zakon stupio na snagu.

S obzirom na to da je roditeljski dodatak mera populacione, a ne socijalne politike, nadležni su odlučili da ovaj novac dobijaju roditelji svakog deteta u Srbiji – bez obzira na prihode koje ostvaruju i imovinu koju imaju. Jedini uslov za ostvarivanje ovog prava jeste redovna vakcinacija dece u porodici i redovno pohađanje pripremnog predškolskog programa, odnosno osnovne škole.

“Prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak roditelji će se izjasniti da li su redovno vakcinisali svu decu u porodici i da li deca redovno pohađaju školu. Ove činjenice biće proverene i ukoliko se utvrdi da ovi uslovi nisu ispunjeni, neće biti isplate roditeljskog dodatka. Postavljanje uslova za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak nedvosmisleno iskazuje nameru države da vodi brigu o zdravstvenom stanju, kao i o vaspitanju i obrazovanju deteta”, objašnjavaju u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izvor: Politika

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments