Za još tri bolesti uvode se preventivni pregledi u Srbiji

       

Stručne komisije već rade na protokolima novih skrininga, odnosno definišu vrste pregleda i analiza koje će se raditi u okviru ovih programa o trošku osiguranja.

“Kao i za postojeća tri, i za nove skrininge biće definisane i uzrasne grupe stanovništva koje će njima biti obuhvaćene i periodika pregleda”, rekli su za “Novosti” u Ministarstvu.

Pravni osnov i dodatna pojašnjenja o nova tri programa ranog otkrivanja bolesti, sadrži predlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi trebalo uskoro da uđe u skupštinsku proceduru.

“Uz popravljanje uslova lečenja u smislu boljeg standarda u zdravstvenim ustanovama i kupovine savremene dijagnostičke i terapijske opreme, prevencija je jedan od stubova zdravstvene politike koja treba da doprinese boljem zdravlju nacije”, objašnjavaju u Ministarstvu.

Novim programima ranog otkrivanja targetirane su bolesti od kojih se u Srbiji najviše oboleva, odnosno šećerna bolest koju ima čak 710.000 ljudi, depresija od koje boluje 420.000 ljudi i vodeći uzrok umiranja, kardiovaskularne bolesi.

“Procene su da 36 odsto ljudi sa dijabetesom nije svesno svog oboljenja. Zbog velik učestalosti ui brojnih komplikacija koje ga prate, dijabetes nameće ekonomski teret svim nacionalnim zdravstvenim sistemima i čitavom društvu. Troškovi zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa su dva do tri puta veći na pacijente koji nemaju dijabetes i iznose 12 odsto ukupnih troškova u zdravstvu”, rečeno je u Ministarstvu.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments