Uskoro veći broj alarmnih sirena u Novom Sadu – potrebno unapređenje gradskog sistema javnog uzbunjivanja

Foto: Unsplash/Guillame Coue

Novi Sad u budućnosti trebalo bi da dobije novi i gušće raspoređeni sistem za javno uzbunjivanje, a plan detaljne regulacije tog sistema od 4. septembra je na javnom uvidu pred novosadskom javnošću.

Na osnovu Akustičke studije za teritoriju Grada Novog Sada koju je izradio Saobraćajni institut „CIP“ i Institut Mihajlo Pupin „MP“ napravljen je pregled postojećeg stanja ovog sistema.

Trenutno je u Novom Sadu instalirano ukupno 59 alarmnih sirena. Od njih, 51 je električna, ali ispravne su samo 42. Od 4 elektronske ispravna je samo 1, a postoje i 4 pneumatske od kojih nijedna ne radi.
Manje od 10% teritorije Novog Sada pokriveno je alarmnim signalima postojećih sirena, što je mali procenat.

Kako se navodi u dokumentaciji, raspored alarmnih sirena na terenu uslovljen je zahtevom akustičkog pokrivanja naseljenog dela ugroženog prostora, zatim uslovima smeštaja opreme alarmnih sirena, uslovima energetskog distributivnog napajanja i povoljnošću rešenja telekomunikacionih veza.

Alarmne sirene postavljaju se na postojećim objektima javne namene, ali i na objektima koji nisu u javnoj upotrebi, ukoliko je to neophodno i ispunjavaju uslove.

„Vlasnici tih objekata su dužni da, bez nadoknade, za potrebe ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja omoguće instaliranje sirena i drugih odgovarajućih uređaja i sredstava na tim objektima i omoguće pristup za njihovo održavanje, uz uvažavanje mera zaštite ljudi i životne sredine“, navodi se u tekstualnom delu plana.
Primenom plana detaljne regulacije mreže sistema za javno uzbunjivanje Novi Sad će dobiti alarmne sirene na preko 100 lokacija.

Cilj izrade i donošenja Plana je, navodi se, da unapređenjem postojećeg i uspostavljanjem savremenog sistema za javno uzbunjivanje, stanovništvo i ostali subjekti sistema zaštite i spasavanja na teritoriji Grada Novog Sada budu pravovremeno obavešteni o nadolazećoj opasnosti i mogućim posledicama.

Ovaj plan već se nalazio na ranom javnom uvidu u periodu od 8. novembra 2022. godine do 22. novembra, i u toku ranog javnog uvida nije bilo primedbi.

Komisija za planove Skupštine Grada Novog Sada je na sednici održanoj 8. juna 2023 godine iskontrolisala nacrt plana generalne regulacije mreže sistema za javno uzbunjivanje, pre nego što je on izložen na javni uvid.

Nacrt Plana detaljne regulacije mreže sistema za uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada možete pogledati na sajtu JP „Urbanizam“, na ovom linku.

gradskeinfo.rs

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti