Sigurno u svom okruženju imate barem jednu osobu koja je nakon saobraćajne nezgode pokretala postupak naplate štete, a da je pri tom doživela neprijatnost, izgubila vreme na birokratske procedure, hodajući od ustanove do ustanove, pribavljajući potrebne papire.

Iz navedenog samo se stvaraju predrasude prema državnim institucijama i velikim korporacijama, a što je još važnije običan čovek opet ostaje uskraćen.

Kada se dogodi saobraćajna nezgoda potrebno je odmah bez pomeranja sa lica mesta pozvati policiju bilo da se radi o vozilima ili pešacima. To je važno iz više razloga:

  • Da bi se utvrdile činjenice kao što su položaja vozila, tragovi na licu mesta i slično, jer u suprotnom može doći do nemogućnosti dokazivanja odgovornosti osiguranika, a samim tim i do poteškoća sa osiguranjem.
  • Da bi se uradilo alkotestiranje, jer ako neko napusti mesto nezgode, a ne uradi testiranje sve i da i nije bio akloholisan, to postaje osnov za regres prema štetniku iz osiguranja. Ovo se takođe odnosi i na ekspertizu analize krvi i upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivkih supstanci.

Potrebno je javiti se lekaru u roku od 48 sati od momenta nastupanja nezgode, odnosno zadobijanja povrede usled iste.

Ako prođe više od 48 sata, a povreda se ne konstatuje od strane lekara, postavlja se pitanje da li je povreda nastala iz saobraćajne nezgode ili nečeg drugog i u ovom slučaju dolazi do rizika naplate štete iz osiguranja.

Zakon kaže da svaki osećaj bola koja je trajala manje od 3 dana nije povreda, što znači da može da se zauzme stav da je povreda minimalna i ne zavređuje naknadu štete. Zato se vodi računa o kontinuitetu obavljenih pregleda i savesnom lečenju. Često se nailazi na probleme nepotpune medicinske dokumetacije, pogrešnog opisa objektivnih povreda od strane lekara i sl. Pacijentu se pruža pomoć i zbrinjava se zbog povreda nastalih u traumi, sto znači lekarima je fokus na eliminisanju teških telesnim povreda, ne obraćajući pažnju na sitne nagnječne i kontuzione povrede. To je negde prirodan i logičan sled događaja. Ali upravo kada se govori o naknadi štete, povreda mora biti evidentirana da bi zavredila naknadu. 

Vrlo često, ni navedene procedure nisu dovoljne u cilju uspešne naplate štete, već je potrebno da se obratite i nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu i policijskoj upravi za kompletne spise.

Sve ovo što smo gore naveli košta, a osiguranje nije u obevezi da isplati štetu dok im se ne dostavi kompletna dokumentacija koju od očekuju.

Tek onog momenta kad imate sve neophodne papire, možete da pišete opomene, prigovore pa i tužbe ukoliko rok za odgovor (90 dana) bude probijen.

Ako se predmet ne reši u vansudskom postupku, ulazi se u sudski deo postupka koji pak zahteva dodatne troškove veštačenja, sudskih taksi, advokatskih usluga i svega ostalog. Ljudi nemaju dovoljno novca ni informacija za tu bitku, te veliki broj njih ovde odustane.

Sve ovo smo saznali zahvaljujući supružnicima Gordani i Draganu Lukiću, osnivačima agencije Iskra. Njihov tim stručnjaka posreduje u naknadi štete za ljude koji imaju pravo na veći iznos novca. Oni dolaze kod vas, prikupljaju svu potrebnu dokumentaciju sa već spremnim odgovorima na sva moguće izazove, predujmljuju sve troškove za vas i uzimaju procenat tek nakon uspešnog okončanja postupka. Ukoliko pak dođe do neuspeha u sporu, svi troškovi padaju na teret agencije i stranka nema nikakvu obavezu plaćanja. Saveti agencije Iskra, potpuno su besplati.

Za njihove usluge možete pozvati 021 301 51 52; 069 307 80 42 ili posetiti njihov sajt na www.agencijaiskra.com Sedište agencije nalazi se u Ulici vojvođanskih Brigada 20 u Novom Sadu.

Promo tekst

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Dragana
03/12/2018 15:03

Clan 172. Stav 2, ZOBS, kaze da je vozac duzan da ukloni vozilo i druge predmete sa kolovoza, ako ona onemogucavaju ili ugrozavaju odvijanje saobracaja..u slucaju kada se dogodi nezgoda sa manjom materijanom stetom