U okviru projekta Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo „Zaustavi-zaštiti-pomozi – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“ započet je projekat pilot centara za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini.

Cilj projekta je uspostavljanje rada sedam pilot centara za žrtve seksualnog nasilja u sedam okruga u AP Vojvodini, čime će se obezbediti unapređen sistem zaštite za žene i devojke koje su preživele seksualno nasilje i nalaze se u procesu izlaska iz situacije nasilja.

Krajem 2016. godine, osnovana su prva dva centra: u Zrenjaninu (Opšta bolnica „Đorđe Joanović“) i u Novom Sadu (Klinika za ginekologiju i akušerstvo , KCV). Tokom 2017. godine, osnovani su pilot centri u još pet gradova, u Opštim bolnicama Sombor, Subotica, Kikinda, Sremska Mitrovica i Vršac.

To je prostor koji, pored zdravstvenih radnika, mogu da koriste i savetnici za psiho-socijalnu podršku i službenici drugih organa u radu sa žrtvom (policajac, radnik Centra za socijalni rad, tužilac), čime se može izbeći višestruko ispitivanje žrtve i omogućiti da žena bude u fokusu pažnje stručnjaka, da oni idu ka njoj, a ne da žrtva ide od jedne do druge institucije.

Projektom će se osnažiti institucionalni sistem podrške za žrtve nasilja, uključujući zdravstveni, psiho-socijalni i pravni aspekt pružanja pomoći i podrške žrtvi, unapređenje multisektorske saradnje između zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne zaštite, pravosuđa, policije i civilnog sektora, kao i trajno stvaranje sigurnog i bezbednog okruženja.

Na ovaj način, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo ostvaruje korake ka standardizaciji unapređenih i uspostavljanju novih usluga u zaštiti žrtava seksualnog nasilja.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments