Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio je da je glavna karakteristika njegove strukture što je blizu 40 procenata od ukupnih sredstava namenjeno ekonomskom razvoju, a da pri tome nije ugrožen ni jedan segment u drugim sferama u kojima AP Vojvodina ima nadležnosti.

Budžet za 2018. veći je za pet milijardi dinara u odnosu na ovogodišnji, zato što smo dobro radili. Tu razliku su stvorili zaposleni u kompanijama, oni koji su obezbedili dobit u tim kompanijama, jer deo poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana – pripada i ovom budžetu. Zato stalno ponavljam da investiranje u ubrzani ekonomski razvoj u drugom koraku dovodi do dodatnih prihoda budžeta, kada ćemo moći da investiramo u sve one oblasti koje su godinama bile na marginama: zdravstvo, školstvo, socijalna zaštita, infrastruktura u manje razvijenim sredinama“, rekao je Mirović.

Promene u budžetu Vojvodine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović naveo je da novine u budžetu AP Vojvodine kojima se podstiče razvoj, daju rezultate.

Pre nekoliko nedelja sproveden je konkurs preko Razvojne agencije Vojvodine i 350 miliona dinara će otići preduzećima, po veoma strogoj proceduri i garancijama poslovne banke, sa preciznim mehanizmima i sa rezultatom da ćemo imati 1.000 novozaposlenih već u narednim mesecima. Taj konkurs ponavljamo već u februaru sa novih 350 miliona dinara, i u zavisnosti od raspoloživih sredstava, sa još novih 350 miliona. To je za kratko vreme više od jedne milijarde dinara, što će za rezultat imati više oko 3.000 novozaposlenih. A to je samo jedan od mehanizama razvoja“, rekao je Mirović.

U pokrajinskom budžetu za 2018. godinu predložena su i povećanja za kapitalna ulaganja.

Izlazi se iz starih projekata, jer je Žeželjev most na završetku izgradnje, za izgradnju zgrade Radio-televizije Vojvodine obezbeđena su sredstva za poslednju fazu. Ulazimo u nove projekte. Jedan od njih je izgradnja kompleksa za decu i omladinu na Letenci na Fruškoj gori“, izjavio je Mirović.

Predsednik Mirović naveo je da će Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine već početkom januara objaviti konkurs vredan dve milijarde dinara za komunalne zahvate u lokalnim samoupravama u planiranim oblastima.

On je dodao da se zajedno sa Republikom priprema projektna dokumentacija za brzu saobraćajnicu sa četiri trake od Novog Sada do Zrenjanina i zatim do Borče, odnosno Beograda, a da su izgradnja Kliničkog centra Vojvodine i Fruškogorskog koridora sada državni projekti, i da je Pokrajina je uradili sve što je bili potrebno iz svoje nadležnosti.

Predsednik Pokrajinske vlade izjavio je da je budžetom za 2018. godinu obezbeđen visok nivo izdvajanja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i podsetio da je u 2016. godini zatečen neuredan sistem isplate dodataka za treće dete, te da se od druge polovine 2016. pa sve do danas, na vreme isplaćuju naknade za treće dete i sve druge prinadležnosti iz dela socijalne zaštite.

Mirović je posebno naglasio da je i u budžetu za narednu godinu održan visok nivo investicija u oblasti obrazovanja i novih 150 miliona, što predstavlja deo višegodišnjeg programa obnove predškolskih i školskih ustanova u Vojvodini, o čemu se decenijama unazad nije vodilo računa i koji se realizuje u koordinaciji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima.

„Naš je plan da se između 2,5 i tri milijarde dinara u narednih tri do pet godina realizuje za ovu svrhu“

Predsednik Pokrajinske vlade osvrnuo se i na poljoprivredu, za koju je predloženim budžetom predviđeno oko sedam milijardi dinara.

U 2017. godini je bilo nešto više, ali je analiza pokazala da je 2017. bila godina izdašnijih prenetih prihoda iz ranijih godina i da su višegodišnja prosečna izdvajanja za poljoprivredu oko šest milijardi. Održaće se i taj nivo, specijalizovaće se određeni konkursi, najviše prema malim i srednjim gazdinstvima i, takođe, biće dostupna sredstva iz programa IPARD, koja će nadomestiti finansijski nedostatak koji je u odnosu na tražnju uvek prisutan“, dodao je.

Predsednik Pokrajinske vlade na kraju je ponovio da će se predloženim budžetom održava visok nivo izdvajanja za sve razdele u budžetu koji imaju karakter ekonomskog razvoja, a da se pri tom obezbedi održivost i u drugim sferama

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments