Održan sastanak s predstavnicima ukrajinske delegacije

       

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš primio je danas, 22. maja predstavnike Ministarstva kulture i lokalnih samouprava iz Ukrajine, koji se bave pitanjem nacionalnih manjina.

Na samom početku sastanka, pokrajinski sekretar predstavio je ulogu resornog sekretarijata, te njegove nadležnosti kada su u pitanju nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kao i njihovo obrazovanje.

“Na teritoriji AP Vojvodine živi dvadeset osam nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Кao pripadnici nacionalnih manjina imamo pravo na svoju kulturu, svoje obrazovanje, pravo na službenu upotrebu maternjih jezika u institucijama, pored toga, možemo se i informisati na maternjem jeziku. Postoji davno izgrađeni duh međunacionalnog suživota kako većinskog, tako i manjinskog naroda, što predstavlja faktor stabilnosti, ne samo na teritoriji AP Vojvodine, već i u celoj Republici Srbiji”, rekao je Njilaš. Pritom naglasio je to da se prava nacionalnih manjina ogledaju u četiri velike oblasti: službenoj upotrebi jezika i pisama, kulturi, javnom informisanju i obrazovanju.

U sklopu procesa pridruživanja Evropskoj uniji, Vlada Republike Srbije, još 3. marta 2016. godine, usvojila je Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji čini prekretnicu u ostvarivanju njihovih prava. Zahvaljujući upravo tom akcionom planu, nacionalni saveti nacionalnih manjina doživeli su reforme. Na teritoriji Republike Srbije postoji dvadeset tri nacionalna saveta. Od toga, sedamnaest saveta je iz AP Vojvodine i njihov rad sufinansira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice putem konkursa.

Sastanak je organizovan u okviru projekta Saveta Evrope, pod nazivom “Zaštita nacionalnih manjina, uključujući Rome i jezike nacionalnih manjina na teritoriji Ukrajine”.

Pored predstavnika ukrajinske delegacije, sastanku su prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i nacionalnih saveta mađarske, slovačke, rusinske i ukrajinske nacionalne manjine. Na sastanku se diskutovalo o položaju nacionalnih manjina.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments