Na sednici održanoj danas, 30. januara, kojom je predsedavao Igor Mirović, Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Naučno-tehnološki park Novi Sad”.

Osnivač i jedini član društva je Autonomna pokrajina Vojvodina, kao vlasnik 100 odsto udela u ukupnom kapitalu Društva.

“Naučno-tehnološki park Novi Sad” d.o.o. ima za cilj da omogući istraživačima u naučnoistraživačkim institucijama da rezultate svojih istraživanja pretoče u proizvode, usluge, procese ili softver koji će naći svoje mesto na tržištu. Osim toga, treba da omogući veću vidljivost fakulteta u međunarodnom i domaćem privrednom i istraživačkom okruženju, kao i da pomogne preduzetnicima koji započinju novi biznis (start-up) u oblasti visokih tehnologija. Haučno-tehnološki park Novi Sad treba, takođe, da omogući većem broju najboljih studenata da nakon završetka svojih studija nađu posao u domenu istraživanja i razvoja u Novom Sadu. U okviru Naučno-tehnološkog parka Novi Sad organizovaće se mreža institucija koja treba da omoguće transfer tehnologija i znanja iz istraživačkog okruženja u privrednu delatnost.

Pokrajinska vlada utvrdila je i predloge dve pokrajinske skupštinske odluke koje se odnose na dodelu budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije. Za sprovođenje odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete, u budžetu za 2019. godinu, planiran je iznos od 60,1 milion dinara. Drugom predloženom odlukom, za čije sprovođenje je planiran ukupan iznos od 47 miliona dinara, na celovit način se određuje dodela budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije, kao i za afirmativne mere za popravljanje položaja lica koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini.

Pokrajinska vlada donela je uredbe o postupku za dodelu nagrade AP Vojvodine “Mihajlo Pupin” i za dodelu pokrajinskih priznanja, kao i rešenje o imenovanju predsednika i članova Кomisije za njihovu dodelu.

Za predsednika Кomisije imenovan je dr Nenad Кrstić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a za članove dr Pavle Budakov, redovni profesor u penziji na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Dragana Milošević, diplomirani muzičar – violinista, Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine, Slobodan Boškan, sportski direktor Odbojkaškog kluba Vojvodina, dr Agota Vitkai Кučera, redovni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Nada Vujović, glavni i odgovorni urednik lista “Dnevnik”.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments