Povodom Evropske nedelje sporta, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez otvorio je danas konferenciju “Značaj edukacije i pristupa u radu sa devojčicama osnovnoškolskog uzrasta u oblasti sporta”, koja je održana u novosadskom hotelu “Šeraton” .

Sekretar Batez je istakao da tema današnje konferencije predstavlja programsku aktivnost, koja se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, gde je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, prvi put od svog osnivanja, vodeći partner.

Кonferencija predstavlja deo evropskog projekta “Active Girls”, i kako je Batez ukazao govoreći o njegovom značaju, resorni sekretarijat je projekat pokrenuo s namerom da se što više devojčica, uzrasta od 7 do 15 godina, uključi u sportske aktivnosti, koje se održavaju u njihovim osnovnim školama.

“Održavanje konferencije je u sklopu Evropske nedelje sporta, koja se peti put održava u Evropi, i drugi put kod nas u Srbiji. Želeli smo da se uključimo i zajedno sa svim evropskim zemljama, koje su to učinile, i na ovaj način podržimo ovu značajnu inicijativu pokrenutu od strane Evropske komisije, koja ima za cilj podsticanje što više ljudi na bavljenje fizičkom aktivnošću”, rekao je Batez i dodao da je edukacija cele zajednice o zdravom načinu života, takođe od ogromne važnosti i ide u prilog izgradnji zdrave nacije.

Resorni sekretar je naveo da podaci sa terena govore da u osnovnim školama nivo sportskih aktivnosti kod učenica opada sa uzrastom, što je i bio motiv da se napiše ovakav projekat.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu ovaj projekat realizuje zajedno sa Fondom “Evropski poslovi” AP Vojvodine i projektnim partnerima iz Mađarske, Opštinom Senteš i Skvoš klubom „Tisa” iz Segedina, čiji predstavnici su danas uzeli učešće u radu konferencije i izneli najznačajnije rezultate do kojih su došli.

Cilj koji se želi postići u okviru ove projektne saradnje je kako motivisati devojčice osnovnoškolskog uzrasta da se redovno bave sportskom i fizičkom aktivnošću, i kako ih zadržati u sportu. Učesnici konferencije, stručnjaci u oblasti sporta, izneli su podatke koji najbliže ilustruju motive i interesovanje u sportu devojčica u osnovnim školama opština uključenih u ovaj projekat. Projektne aktivnost se realizuju opštinama: Apatin, Odžaci, Čoka, Novi Кneževac, Vrbas i Mali Iđoš.

Vladimir Batez je podsetio na još jedan značajan projekat čija realizacija je u toku, a reč je o projektu socijalne integracije kroz parasport- “Parainspired”, koji ima izuzetan značaj za razvoj sporta među osobama sa invaliditetom. Pokrajinski sekretar je najavio još dva projekta, koja Sekretarijat planira da preda u okviru novog poziva prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Programski menadžer Agneš Dobrotka je u ime Zajedničkog sekretarijata Interreg IPA projekta pozdravila učesnike konferencije Mađarska – Srbija, ukazala na značaj Evropske nedelje sporta u okviru koje se održava današnja konferencija, i ukazala na još jedan značajan datum, čije je obeležavnje u toku, i koju je ustanovio Zajednički sekretarijat a reč je o proslavi Dana evropske saradnje u Segedinu. Reč je o obeležavanju dostignuća na planu teritorijalne saradnje, koje se ove godine odvija u sklopu devet projekata. Dobrotka je posebno istakla značaj saradnje koja se ostvaruje u projektu “Active Girls”, zahvalivši se na izuzetnoj organizaciji, te navela da je od izuzetnog značaja da se u pograničnom regionu za koji je ovaj projekat vezan, omogući pozitivna veza devojčica u osnovnoškolskom uzrastu sa sportom, što je od ključnog značaja za njihovo za vođenje zdravog načina života.

Pored partnera iz Mađarske i Fonda EP, u radu današnje konferencije učestvovali su i predstavnici pokrajinskih granskih saveza, lokalnih samouprava čije su škole uključene u ovaj projekat i Fakultet za sport iz Beograda, koji je uradio istraživanje o barijerama koje uzrokuju nizak nivo fizičke aktivnosti kod devojčica u AP Vojvodini.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments