Pokrajinska vlada osnovala Pronatalitetni fond

       

Pokrajinska vlada je na današnoj sednici osnovala Pronatalitetni budžetski fond Vojvodine.

Sredstva tog fonda koristiće se za sprovođenje Programa demografskog razvoja Vojvodine, ali i za kreiranje novih pronatalitetnih mera i mehanizama za zaustavljanje negativnih trendova u prirodnom priraštaju stanovništva, što je pitanje od posebnog značaja, javnog i nacionalnog interesa u Republici Srbiji i AP Vojvodini, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

Na istoj sednici donete su i odluke o broju budžetskih studenata koji se upisuju na prvu godinu u školskoj 2018/2019. godini.

Na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu predviđeno je da u školskoj 2018/2019. godini prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija upiše 5.589 studenata budžetskih i 3.759 samofinansirajućih studenata, što je ukupno 9.348.

Na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu predviđeno je da u školskoj 2018/2019. godini prvu godinu master i doktorskih studija upiše 2.830 budžetskih i 3.441 samofinansirajući student, što je ukupno 6.271.

Na visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina, predviđeno je da u školskoj 2018/2019. godini prvu godinu studija upiše ukupno 2.616 studenata – 1.114 budžetskih i 1.502 samofinansirajuća studenta.

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu sa Izveštajem o njegovom izvršenju.

Ukupno projektovan obim budžeta za 2017. godinu, 31. decembra 2017. godine iznosio je 68,239 milijardi dinara. Prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose u 2017. godini 66,439 milijardi dinara, što je preko 97% od planiranih 68,239 milijardi dinara.

Rashodi i izdaci budžeta bili su 60,568 milijardi dinara, što je 91% od ostvarenih 66,439  milijardi dinara, navodi se u saopštenju.

Sa današnje sednice, Pokrajinska vlada uputila je Skupštini APV predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi još jednog prostornog plana područja posebne namene. Radi se o prostornom planu Vršačkih planina kojim će biti uređeno područje od blizu 550 kvadratnih kilometara.

Izvor: Pokrajinska vlada

Komentari: