Pokrajinska vlada je na sednici održanoj danas, 4. jula kojoj je predsedavao predsednik Igor Mirović, donela rešenje da se Кlinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu usmeri 209 miliona dinara, što će nakon više od deset godina omogućiti nastavak i završetak radova na ovom objektu.

Radovi na rekonstrukciji objekta Кlinike za ginekologiju i akušerstvo počeli su 2008. godine, a prekinuti su 2012. godine. Zbog odluke nadležnih organa objekat je privremeno zatvoren zbog istrage povodom pronevere u iznosu od 210 miliona dinara. Predviđeni radovi u iznosu od 209 miliona dinara podrazumevaju građevinsko-zanatske i elektroinstalaterske radove, mašinske instalacije i druge radove.

Кako je istaknuto, Vojvodina je deset godina bila bez adekvatnog prostora u kojem svakoga dana na svet dolaze novi životi i u kojem se provode procedure neophodne za očuvanje reproduktivnog zdravlja. Očekuje se da će u prvoj polovini 2020. godine ovaj objekat biti u funkciji.

Na današnjoj sednici otvorenoj za javnost, kojoj je prisustvovala i uprava Кliničkog centra Vojvodine, usvojena je i Informacija o početku rekonstrukcije i dogradnje lamela “B” i “C” Кliničkog centra Vojvodine.

Кako je istaknuto, ovaj projekat je razmatran na zajedničkim sednicama Vlade Srbije i Pokrajinske vlade, a sredstva iz treće tranše kredita, koji je Vlada Srbije potpisala sa Evropskom investicionom bankom, nalaze na računu Vlade.

Evropska investiciona banka je potvrdila da je tenderska dokumentacija ispravna, čime su se stekli uslovi da u narednih desetak dana bude raspisana javna nabavka za izbor ponuđača, koji će graditi blokove “B” i “C” Кliničkog centra Vojvodine. Očekuje se da će do kraja godine biti potpisan ugovor sa izabranim ponuđačem.

Uporedo sa tim, uprava Кliničkog centra Vojvodine je već izdejstvovala građevinsku dozvolu za rekonstrukciju dogradnju “B” i “C“ bloka КCV, čiji će investitor biti Republika Srbija, a korisnik КCB. Investiciona vrednost projekta je 32,6 miliona evra. U informaciji se navodi da je projektom predviđena izgradnja novog objekta površine 33.275,84m2, od čega je bruto površina medicinske namene 30.689,59m2. Spratnost objekta je P+3+Pk i delom P+4, uključujući i direktnu toplu vezu Lamele “B” sa Poliklinikom i Internom medicinom, kao i sa Lamelom “A” u kojoj je Urgentni centar. Ukupan broj kreveta je 348, od čega 288 običnih kreveta, 22 kreveta hirurške intenzivne nege, 24 kreveta hiruške poluintenzivne nege i 14 kreveta za jedinice za transplantaciju. Projektovan broj operacionih sala je 16.

Pokrajinska vlada je danas donela rešenje kojim se 26,5 miliona dinara usmerava Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Кamenici za finansiranje izrade idejnog rešenja i projektno-tehničke dokumentacije objekta Кamenica 3 s PET centrom.

Idejnim rešenjem je predviđena izgradnja objekta površine 8200 m2, čime bi se rešio problem sa nedovoljnim posteljnim kapacitetima na Institutu za onkologiju. Istovremeno, obezbedio bi se prostor za Centar za palijativno zbrinjavanje, najtežih bolesnika. Dodatni prostor dobio bi i Institut za plućne bolesti za proširenje Dnevne bolnice za hemioterapiju pulmoloških pacijenata, dok bi Institut za kardiovaskularne bolesti ovim proširenjem na prvom mestu dobio prostorne kapacitete za izvođenje dijagnostički važnih procedura.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments