Ljudsko telo, svet oko nas i ono što se krije van planete i dalje je nedovoljno istraženo. Pa ipak, mnogo stvari koje je nauka dosad dokazala je, najblaže rečeno, fascinirajuće.

DNK

Ljudski gen, genetski kod u svakoj ljudskoj ćeliji, sadrži 23 DNK molekula, koji dalje sadrže između 500 hiljada i 2,5 miliona delova. DNK molekuli veliki su od 1,7 do 8,5 cm. Postoji oko 37 triliona ćelija u ljudskom organizmu, a kada bi se sva DNK razvukla, konačna dužina bila bi dovoljna da se planeta Pluton 17 puta obmota.

Bakterije u ljudskom telu

Ljudsko telo ima do 10 puta više bakterijskih ćelija nego ljudskih, a bez većine tih bakterija ne bismo mogli da preživimo.

Veliki koralni greben

Dugačak 2000 kilometara, Veliki koralni greben je najveća živa struktura na Zemlji i jedina ovakve vrste koja se može videti iz svemira. Međutim, koralne kolonije počele su da se mrve, usled klimatskih promena, ljudskog nemara i zagađenja.

Krvne ćelije

U našem telu imamo 5 litara krvi, a zdravo srce kuca oko 70 puta u minuti. To znači da jedna krvna ćelija za 60 sekundi obiđe naše celo telo.

Šetnja oko Zemlje

Prosečna osoba u toku života prošeta razdaljinu od oko 216,262,500 koraka- kao da pet puta prepešači ceo svet.

Helijum

Kada helijum dostigne apsolutnu nulu -273°C, menja agregatno stanje i postaje tečnost koja može da lebdi.

Vetelgez

Kada bi Vetelgez, druga najsjanija zvezda sazvežđa Orion i deveta najsjajnija zvezda na noćnom nebu eksplodirala, naše nebo bi dva meseca bilo svetlo. To može da se desi bilo kada, za nekoliko hiljada godina, sutra ili čak sada.

Univerzum

Poznati univerzum ima oko 50,000,000,000 galaksija, a u jednoj galaksiji ima između 100,000,000,000 i 1,000,000,000,000 zvezda. Mlečni put možda ima na milijarde planeta nalik Zemlji. Da li i dalje mislite da smo sami u svemiru?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments