Da li ste čuli za koncept eudaimonije?

       
Foto: Mental Edge Fitness Solutions

Eudaimonija, kod jednog od najvećih filozofa, Aristotela, nazvana kao stanje dobrog života ili cvetanje čoveka. Za njega je ona bila najveće ljudsko dobro, koje je poželjno radi samog sebe, a ne nekoga ili nečega drugog.

Sokrat je izjednačavao eudaimoniju s mudrošću i vrlinom i smatrao da onaj ko nije mudar ne može biti srećan.

Ali, šta je tačno eudaimonija? Danas se njen koncept ponovo provlači kroz popularnu psihologiju, dobrom življenju, kroz treninge života…

Živeći svoj život u potpunosti kao racionalna bića, mi smo dužni da “cvetamo”, da se razvijamo i izražavamo svoj pun potencijal, nezavisno o protoku našeg dobrog ili lošeg bogatstva.

Ako razvijamo svoje sposobnosti razmišljanja, ako se štitimo od laži i samoobmane, ako treniramo svoje emocije, s godinama ćemo donositi sve bolje odluke, činiti sve značajnija dela i dobijati sve veće zadovoljstvo od svega što smo postali i svega što smo učinili.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments