Foto: Secord Community League

Istraživanje u Hrvatskoj, Borisa Jokića i njegovog saradnika psihologa Josipa Šabića, koje je objavljeno u časopisu “Educational Studies”, pokušalo je da otkrije glavne faktore za nastavak školovanja na fakultetima.

Ovo je prva studija na tu temu u svetu rađena četiri godine. U studiju je bilo uključeno je više od 2.500 učenika viših razreda i 120 porodica, a i dalje se nastavlja.

Da bi saznali dečje težnje, autori su zamolili učenike iz dvadeset i tri osnovne škole u Zagrebu da ispune tri odvojena upitnika tokom poslednje dve godine u osnovnoj školi. U upitnicima su ih pitali žele li da nastave s visokim obrazovanjem i postavljali im pitanja o školi, roditeljima i porodičnom životu- o težnjama roditelja, nivou akademske podrške koju su dobili od roditelja i o tome da li imaju svoju sobu, kompjuter i sto, kao i da li uživaju u školi.

Istraživači su prikupili podatke o ocenama učenika i veličini svake škole i razreda. Izračunali su i prosek ocjena za svaku školu i uporedili sa cenama nekretnina na području oko svake škole, što je bilo merilo socio-ekonomskog statusa. Statističkom su analizom odgovora utvrdili koji su faktori bili najviše povezani sa željom za nastavkom visokog obrazovanja.

Otkriveno je da nijedan faktor na nivou škole nije uticao na želju učenika da nastave s obrazovanjem. S druge strane, uticaja je imalo nekoliko faktora povezanih s roditeljima i kućom, poput obrazovnih težnji roditelja i akademske podrške majke.

Uticajni faktor bio je i radni uslov, poput radnog stola, ali i pol – istraživanje je pokazalo da devojčice češće žele da nastave s obrazovanjem nego dečaci. Visoke su ocene bile snažan indikator želje učenika da nastavi s visokim obrazovanjem, a važno je bilo i uživanje u školi.

Autor: nsuzivo.rs

Izvor: novilist.hr

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments