Foto: Fondacio.org

Emocionalna briga i sigurnost koju je dete dobijalo tokom odrastanja često će uticati na koji će se ponašati i reagovati na veze kasnije tokom života kao odrasla osoba.  

Deca sa emocionalno prisutnim i pažljivim roditeljima obično odrastaju sa sigurnim stilom vezanosti, dok deca sa nedostupnim roditeljima odrastaju sa nesigurnim stilom vezanosti.

A šta je sa decom samohranih roditelja? 

Jedna studija urađena 2012. godine kaže “Samohrano roditeljstvo samo po sebi ne mora nužno dovesti do razlika u predstavama vezanosti za decu”. Nekoliko faktora ima ključnu ulogu, a to su:

  • mentalno zdravlje roditelja;
  • socio-ekonomski status;
  • pristup roditelja socijalnoj podršci i zajednici;
  • koliko je roditelj detetu emocionalno dostupan;
  • efekti razvoda ili gubitka drugog roditelja na dete;
  • polne razlike između deteta i roditelja.
Foto: KinBox

SAMOHRANI RODITELJ POSTAJE PREVIŠE UKLJUČEN U DETETOV ŽIVOT

Kada dete ima samohranog roditelja, postoji sklopljena veza koja se razvija, kažu sa Kolumbija univerziteta. Ako samohrani roditelj i odgaja dete i radi, može im biti teško da razviju sopstevni društveni život. To je posebno tačno ako bliža porodica ili prijatelji ne živi tu. Kada se dete oseća kao da je jedini izvor koji roditelj ima za socijalizaciju, to može stvoriti osećaj zabrinutosti i anksioznosti.

“Kao roditelji, opasno je previše zavisiti od svog deteta da bi bio centar vašeg sveta i zahtevati da budete centar njihovog sveta”, kaže psihoterapeut Daril Aplton. “Ne dozvoljava im da rastu i razvijaju zdrave stilove vezanosti kao nezavisni i kao budući partneri drugima”.

Ovo može početi da se manifestuje rano, kada deca pružaju otpor prema odlasku u vrtić, školu ili na spavanje. Dete zapravo može postati toliko zabrinuto za roditelja da ne želi da napusti kuću.

Ova iskustva se mogu razviti u nesigurni stil vezanosti, koji se naziva anksiozna vezanost, a koji je ukorenjen u strahu od napuštanja i nesigurnosti da bude potcenjen. Kada dete poraste, ono će možda čeznuti za emocionalnom bliskošću, jer je to bilo njihovo najranije iskustvo vezivanja.

Kako izbeći sve ovo? Unošenje više resursa u porodični sistem može pomoći roditelju da posveti više vremena i pažnje sopstvenom životu. To može ukloniti mnogo stresa u odnosu roditelj- dete, kaže Aplton.

Foto: Smart Mom Tips

SAMOHRANI RODITELJ KOJI DETETU PREDSTAVLJA MNOGO RAZLIČITIH PARTNERA

Postoji nivo pažnje koji treba voditi računa o komunikaciji sa detetom.

“Kada u detetov život uđu partneri za povremene veze, postoji rizik da se vežu i osećaju napušteno”, rekla je holistička dečja psihološkinja Nikol Berkens.

Ako postoje neka vrsta okretnih vrata koja uvode nove partnere u život roditelja, to može razviti neorganizovan stil vezanosti kod deteta. Ovaj stil karakterišu strah, nepoverenje i unutrašnji sukob.

Kako to izbeći? Obavestite dete i procesu sastanaka i izlaženja i objasnite mu ulogu partnera u vašem životu pre nego što ga predstavite.

“Dozvolite detetu da se oseća uključeno u proces tako što će moći da postavlja pitanja, pokazuje emocije i postavlja zdrave granice. Kada roditelji skrivaju svoje postupke ili pogrešno tumače motive, to je ono što vidimo da počinje psihološki da utiče na decu”, kaže Aplton.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments