Naučnici su otkrili da nas jedan gest, prilikom razgovora, čini simpatičnijim i pristupačnijim drugim ljudima.

Uglavnom, klimanjem signaliziramo da se slažemo sa određenim argumentom ili da razumemo šta nam neko govori. Takođe, klimanje glavom može biti izraz ljubaznog pokazivanja da slušamo šta nam sagovornik govori, iako to nije uvek slučaj.

Neverbalni aspekt komunikacije veoma je važan, a nova studija pokazala je da upravo klimanje glave čini pojedinca pristupačnijim i simpatičnijim.

U studiji učestvovalo je 49 ispitanika iznad 18 godina, koji su na ekranu gledali različite kompjuterizovane figure. Ocenjivali su ih na osnovu privlačnosti, pristupačnosti i simpatičnosti na skali od 0 do 100.

Rezultati supokazali da je glimanje glavom kod 30% ispitanika bilo dovoljno da figuru ocene simpatičnom, a čak njih 40% su klimanje glavom ocenili pristupačnijom.

Tim sugeriše da klimanje glave utiče na kompletni utisak o osobi, a ovim gestom, vrline više dolaze do izražaja. Uz to, psiholozi su rekli da potvrdno klimanje glavom uliva samopouzdanje.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments